Fotó: Kantár Éva

Emlékjeladással vette kezdetét szeptember 1-én Kamocsán az a jubileumi ünnepség, ahol a 70 éves Csemadok Alapszervezet születésnapjára emlékeztek.

A szervezet tagjai, a falu lakossága a meghívott vendégekkel együtt, a község Lukács Pálról elnevezett emléksétányon gyülekeztek, hogy részesei legyenek az emléktábla leleplezésének. A táblán a Csemadok ma már nem élő, egykori elnökeinek névsora olvasható, akik között van Barczi János, Dráfi József, Sztankovics Ervin, Kovács Ferenc, Szalai Béla, Bak László és Laczkó Béla. Az ünnepi megemlékezés Kósa Ilona szavalatával és az elnök, Gál László szavaival vette kezdetét, majd a község polgármestere, Lukács Imre közreműködésével közösen leleplezték az emléktáblát. A szózat eléneklése után a hazai közösségek /Csemadok, KH, MKP, Nyugdíjasok szervezete, Vöröskereszt, Baráti kör/ és a vendégek /Érsekújvári Területi Választmány, Andódi, Szímői ASZ/ elhelyezték a koszorúkat és a kegyelet virágait.

Fotó: Kantár Éva

A rendezvény a kultúrházban folytatódott egy nagyon gazdag és értékes fényképkiállítás megnyitásával, igen szép számú érdeklődő jelenlétében.

Az ünnepség első előadója a színpadon ismét Kósa Ilona volt, Reményik Sándor Öröktűz versével. A műsorvezető Lukács Edit köszöntője után Gál László elnök lépett a mikrofon elé, hogy beszédében megismertesse a jelenlévőket azzal az igen gazdag múlttal, és sokoldalú tevékenységgel, amelyet a Csemadok Kamocsai Alapszervezete 70 éves fennállása óta végzett, és végez ma is.

A sok közül néhány jelentősebbet említve, ide sorolható az 1993-tól kezdve évente megrendezett Lukács Pál Irodalmi és Kulturális Nap, amelyen minden évben egy-egy, a faluhoz kötődő neves egyéniségről emlékeznek meg, a kultúrházban emlékszobát hoztak létre és a költő nevéről elnevezett díjat alapítottak, amelyet elsőként Őszi Irma helytörténésznek ítéltek oda.

Fotó: Kantár Éva

Az Emlékezés Parkjában elhelyezték a falu neves szülöttei emléktábláját, mint Lukács Pál költő, Vörös Péter költő, Baranyai József író, Pap Kálmán költő, Pethes János pedagógus-író, a temetőben pedig emlékművet avattak a Kitelepítések 70. évfordulója alkalmából. Évente rendeznek az óvodásoknak költészetnapi vers és prózamondó, valamint anyák napi délutánt. Több alkalommal író-olvasó találkozónak és olyan fényképkiállításokkal tarkított emlékesteknek adott otthont a kultúrház, mint a magyar iskola 50 éve, Hősök emléknapja, Deportálások és kitelepítések 70. évfordulója, Őrizzük a lángot-Csemadok nap, Asszony lesz a lányból, Párválasztás és esküvő a XIX-XX. században, Gyermekkorom boldog idejében, Ahol az én bölcsőm ringott címet viselő fényképkiállítások. 2000-től rendszeresen sorra kerül a Nótaszó című műsor, amely évente más-más címet visel és neves nótaénekesek is meghívást kapnak rá.

Fotó: Kantár Éva

A műsor Gőgh Zoltán énekével folytatódott, majd az emléklapok átadására került sor. Kósa Ilona felolvasta mindazok nevét, akik az elmúlt évtizedek során aktív szereplői, odaadó támogatói és követői voltak a Csemadok munkájának és értékes tevékenységükkel, magatartásukkal, példával jártak elöl a nagyközönség és a falu lakossága előtt. Legelső helyen említhető közülük Őszi Irma neve, aki több évtizeden át nem csak a helyi alapszervezet, de a járási Csemadok titkári feladatát is ellátta. Takács Zsuzsanna két évtizedes, Tóth Irma majd Gál László egy-egy évtizedes munkájáról is a tisztelet hangján kell szólni. Különös érdemei vannak a jelenlegi elnöknek Gál Lászlónak, aki a múlt feldolgozásával igen aktívan foglalkozik és gazdagítja a Csemadok országos értéktárának anyagát.

Fotó: Kantár Éva

Az emléklapok és virágok kiosztása után a község polgármestere és az ÉÚ TV elnöke Kantár Éva köszöntötte az ünneplőket. Az azt követő kultúrműsorban fellépett a helyi Laudáte egyházi kórus, Halász Ildikó szavaló és a nyugdíjasok Őszirózsa éneklőcsoportja.

(A szerző a Csemadok Érsekújvári TV elnöke)