A Kárpát-medencében megújult műemlékek sorát dokumentálja a kiállítás (Fotó: TökölyI Angéla/Felvidék.ma)

Az  Ideje az építésnek… – Megújuló műemlékek a Kárpát-medencében című kiállítás első felvidéki helyszíne a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum. A Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza közös rendezésében 2018-ban Budapesten útjára indított vándorkiállítás a határon túli magyar vonatkozású történelmi épületek megóvásának előmozdítására a Magyar Kormány által 2015-ben indított Rómer Flóris Terv keretében nyújtott támogatások eredményeit mutatja be.

2018 óta Kárpátalja és Erdély számos településén mutatták már be a kiállítás anyagát, amely most első ízben a Felvidéken is látható. A kiállítás anyaga szeptember elején érkezett a Bodrogköz központjába, ahol november 17-ig tekinthető meg.

A vándortárlat a Kárpát-medencei műemlékek gazdag építészeti örökségét, a műemlékek részletes felújítási folyamatait, valamint az alkalmazott építészeti és restaurátori beavatkozásokat mutatja be.

Elsősorban olyan műemlékvédelmi szempontok szerint elvégzett munkálatokról szól, amelyek  biztosítják, hogy a kiemelkedő jelentőségű történelmi épületek továbbra is fennmaradhassanak és eredeti értékeik ne sérüljenek.

A támogatott objektumok többsége középkori eredetű egyházi épület. Ezt hivatott szimbolizálni a kiállítás tablóinak szárnyas oltárokra hasonlító formája.

A munkálatok során készült fotódokumentáció mellett részletes írásos tájékoztató, tárgyi emlékek, kordokumentumok, műtárgymásolatok, hang- és képanyag segíti  a kiállítás anyagának áttekintését.

A kiállításhoz interaktív foglalkoztató tér is tartozik, ahol a látogatók kipróbálhatják a speciális műemléki munkafolyamatokat, virtuálisan felépíthetnek leomlott toronysisakokat, színes kazettákat rakhatnak vagy színezhetnek ki az eredetiek alapján. Restaurálhatnak falképet is, szigorúan a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő vonalkázás és pontozás technikájával. Akár régészkedhetnek is, és kipróbálhatják, milyen sikerrel tudják megtalálni, majd azonosítani a föld mélyén rejlő, régi korokból származó tárgyakat, töredékeket.

Az Ideje az építésnek című kiállítás Királyhelmecen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Forgatható hengerek segítségével felújított vagy felújításra szoruló falképsorozatokat rakhatnak ki, és összevethetik azokat a több mint száz évvel korábban készült másolatokkal. A Teleki László Alapítvány által irányított munkálatok sorában számos épületfelmérési munka, épülethomlokzat megújulása, tetőfelújítási munka,  faharangláb- és fakapu-felújítás említhető.

A Rómer Flóris Terv keretében nyújtott támogatásnak köszönhetően a felsorolt munkálatok helyszínei között tíz felvidéki település érintett. Ezek között kettő a Bodrogközben, egy pedig az Ung-vidéken található.

A bodrogközi Zemplén község XII-XIII. századi eredetű református templomának vakolatrétegei értékes középkori részleteket, gazdagon faragott mérműves befalazott ablakokat takarnak. Ezek feltárására és restaurálására irányult a figyelem.

A bodrogszentesi Árpád-kori eredetű templom palafedését cserépre cserélték, visszaállították a toronysisak eredeti formáját és zsindellyel fedték be, restaurálták az ablakok történeti kőkereteit, és megújultak homlokfalai is. A felújítás eredményeként 2017-re szembetűnően megváltozott a templom és torony megjelenése.

Az Ung-vidéken az iskei református templom és torony fém tetőzetének felújítására került sor a program keretében.

A kiállítás anyagának részletes ismertetése céljából a Teleki Alapítvány által tájékoztató katalógus is készült, amelyből megtudhatjuk, hogy  a tárlat szűkre szabott keretei miatt a mintegy 120 helyszín teljes spektrumának felvonultatását nem teszi lehetővé, de átfogó keresztmetszetet nyújt a támogatott beavatkozásokról.

Minden bizonnyal így is teljesül a  kiállítás megalkotóinak nem titkolt célja, hogy élményszerű ismeretszerzést biztosítson a látogatók számára.