Isten Szolgája Esterházy János képe a Jaroslavi bencés apátság oltárán (b)/A Trebnicai ünnepség résztvevői

Az elmúlt időszakban örvendetesen szaporodnak az Isten szolgája Esterházy János lengyelországi kultuszának terjedésével összefüggő események.

Szeptember 8-án az alsó-sziléziai Trzebnicában, a Szent Péter és Pál apostolok templomában tartottak ünnepi istentiszteletet, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlottak fel. A mise után Esterházy János életét és munkásságát megismertető, előadással összekötött találkozóra került sor.

Az eseményt Trzebnica polgármestere, Marek Dlugozim nyitotta meg, aki kiemelte, lengyeleket és zsidókat mentő tevékenységéért a néhai Lech Kaczyński köztársasági elnök Esterházy Jánost posztumusz a Polonia Restituta legmagasabb külföldieknek adható lengyel kitüntetésben részesítette. A rendezvényt számos jeles személyiség is megtisztelte jelenlétével. Köztük volt az alsó-sziléziai marsall, valamint az Alsó-sziléziai Vajdasági Közgyűlés képviselője, Tytus Henryk Czartoryski, a helyi politikai, intellektuális és kulturális élet számos jeles tagja, illetve jelen voltak Esterházy János húgának, Esterházy Máriának Krakkóban élő leszármazottai is. A megemlékezésen Józefowicz Mátyás, magyar származású, Lengyelországban élő atya tartott előadást Esterházy János életéről és lengyelországi kapcsolatairól. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott dr. Körmendy Adrienne krakkói főkonzul is.

Jaroslawi Esterházy János ünnepség (Fotó: Okos Márton)

Szeptember 14-15-én II. Rákóczi Ferenc egykori lengyelországi tartózkodásának színhelyén, a jaroslawi bencés apátságban, az őszi kulturális fesztivál és vásár keretében került megrendezésre az immár hagyományos Magyar-Lengyel-Erdélyi Barátsági Nap. Az apátsági központ igazgatója, Marek Pieńkowski atya vezetésével megrendezett idei barátsági nap keretében, a Jarosławi Járás támogatásával szeptember 15-én széles érdeklődői kör számára megtartott tudományos-népszerűsítő konferencia témája a lengyel menekültek magyarországi befogadásának 80. évfordulója volt.

A konferencián Maciej Józefowicz atya ismertette Esterházy lengyel családi kapcsolatait és a háború alatt a lengyel menekültek megsegítése érdekében kifejtett tevékenységét. Gróf Esterházy János hősies, keresztény erényeket felmutató magatartása volt a konferenciát követő ünnepi szentmise szentbeszédének témája is. A szentmise keretében felszentelésre került Esterházy nagyméretű portréképe, amely az apátsági templom „magyar oltára” mellett kerül végleges elhelyezésre, életrajzának és a boldoggá avatását kérő imának a kíséretében. Ezzel a II. Rákóczi Ferenc emlékét hűen őrző Jarosław is csatlakozott azokhoz a lengyel településekhez, amelyek elkötelezték magukat Esterházy János életszentsége megismertetése és kultuszának ápolása mellett.

Esterházy János lengyelországi kultusza terjedésének következtében egyre gyakrabban keresik fel lengyel zarándokok is az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontot. Szeptember 28-29-én a dél-lengyelországi családközösségek Javornikban működő csoportja látogatott el a központba Marcin Jankiewicz atya vezetésével.

Lengyel zarándokok a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában

A csoport tagjait Paulisz Marián polgármester és ifj. Csámpay Ottó igazgató fogadták. A zarándokközösség tagjai az Esterházy Múzeum és film megtekintése után imádkozva járták be a keresztutat, majd lerótták kegyeletüket Esterházy János és a központot alapító Paulisz Boldizsár sírhelyénél. Ezt követően szentmisén vettek részt a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában.

A szentmiséhez csatlakozó elmélkedés keretében Jankiewicz atya elmondta, Esterházy szenvedéseinek tükrében közelebb kerülhetünk Krisztus és az első keresztény vértanúk (azóta is tartó) szenvedéseinek megértéséhez. Az ő áldozatuk ugyanis egy közös nevezőre, a szeretet lelkületére vezethető vissza. Krisztus értünk vállalt szenvedése és Esterházy János népéért önként vállalt szenvedése ugyanis egyformán szeretetből fakadt és a mindent legyőzni tudó szeretet megnyilvánulása volt.

„Csak a szeretet képes felülemelni minket szenvedéseinken, s a szeretet által gyógyulhatnak be a múlt sebei is. Mert senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért”,

idézte János evangélista szavait Marcin atya, aki köszönetet mondott a zarándokközpont létrehozóinak, fenntartóinak azért, hogy Isten szolgája Esterházy János hősies keresztény életútját példaként mutatják fel a mai világ számára, akkor, amikor oly nagy szükségünk van a vértanúk tanúságtételéből fakadó erőforrásra.

Lengyel zarándokok Molnár Imrével a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna előtt

Marci atya elmondta, Alsóbodok ilyen napjainkra szóló küldetéssel rendelkező szent hely és erőforrás, ahová a jövőben is érkezni fognak lengyel zarándokcsoportok, hogy magyar, szlovák és cseh testvéreikkel együtt imádkozzanak Közép-Európa népeinek megbékéléséért, Európáért és az egész világért. A lengyel zarándokok ezt követően Nyitra város egyházi nevezetességeit is megtekintették.