Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke (Szalai Erika felvétele)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) egyik alapvető feladatának tartja az iskolák érdekképviseletét a szlovákiai magyar közösség sajátos oktatásügyi kérdéseiben. Ehhez elengedhetetlen, hogy pontos, aktuális információkkal rendelkezzünk az oktatási intézményekről.

Az adatok frissítése céljából felkértük a szlovákiai magyar alapiskolák igazgatóit, tegyék hozzáférhetővé az idei, 2019/20- as tanévre vonatkozó szeptember 15-én rögzített tanulói létszámokat a nulladik és az első osztályokban.

Mivel szövetségünk évek óta rendszeres statisztikai kimutatást készít az áprilisban megtartott hivatalos beiratkozásokat követően, így összevethetők a beiratkozási adatok a valós szeptemberi létszámokkal. A későbbiekben a jövő tervezése szempontjából fontos részletesebb (járási, megyei lebontásban is kimutatott) számadatok további elemzésekre ösztönzik az SZMPSZ munkatársait, valamint régiók szakembereit.

Jelenlegi összesített adataink szerint a 2019/2020-as iskolaévben az 1. évfolyamot 3 622 elsős tanuló, a nulladik évfolyamot pedig 232 tanuló látogatja. Ez az áprilisban beiratottak létszámnál (3499) jóval magasabb adat, világosan kiolvasható belőle, hogy a szülők egy része figyelmen kívül hagyja, hogy iskolaköteles gyermekét a megszabott időben beírassa iskolába.

Összehasonlításként a tavalyi 2018/2019-es iskolai tanévben 3626 volt az elsős tanulók, 267 a nulladik évfolyamba járók száma, a különbség országos viszonylatban nagyon csekély, a demográfiai csökkenés ellenére a magyar tanítási nyelvű alapiskolák tanulóinak száma nem lett számottevően kevesebb.

Köszönjük a szülőknek, hogy gyermekeik érdekét elsődlegesnek tartva töretlen a bizalmuk a magyar tanítási nyelvű iskolák iránt.

Komárom, 2019. október 20.
Fekete Irén, elnök