(Fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség)

Idén november 19-én is teljesen megtelt a pozsonyi Kék templom, ahol a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség szervezésében évente magyar szentmisével ünneplik a Pozsonyhoz is kapcsolódó, köztiszteletnek örvendő, az irgalmasság cselekedeteit hősiesen gyakorló Szent Erzsébet liturgikus napját.

A Lechner Ödön nevéhez fűződő templom, melyet a magyar szecesszió egyik legszebb példájaként is emlegetnek, nemcsak a pozsonyi, hanem a közelebbről és távolabbról érkező híveket is fogadta, a helyi plébános Marian Kráľ atya vendégszeretetével.

Az egybegyűlteket Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztora köszöntötte.

Az idei szentmise főcelebránsa és szónoka Fóthy Zoltán párkányi esperesplébános volt, velük koncelebrált továbbá Németh Rezső atya is.

Az ünnepi szentmise énekeit a gútori templomi énekkar vezette Farkas Gábor kántor és Pogány Lajos orgonista közreműködésével.

E templomban a nyolc évszázaddal ezelőtt élt szentet ábrázoló oltárkép is rámutat a karitatív szeretet fontosságára, s ez az üzenet ma is időszerű, mindannyiunkhoz szóló felhívás

– fogalmazódott meg a jelenlévőkben.

A himnuszokkal záruló mise után a helyi hívek, köztük a helyi ferences harmadrendiek vendégszeretetét tapasztalhatták meg az agapé alkalmával is az együtt ünneplő hívek.