Letették a centenáriumi Turul szobor alapkövét,_Szamosvölgyi Péter polgármester és Szajkó Gábor elhelyezi az időkapszulát (Fotó: Magyar Kálvária és 100. Országzászló facebook oldala)

Közel egy éve született meg a sátoraljaújhelyi székhelyű Patrónus Alapítvány kezdeményezésére a trianoni Centenáriumi Turulszobor felállításának ötlete – az 1920-as trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából – a Magyar Kálvárián.

A turulszobor felállításának költségeit közadakozásból szeretnék fedezni, amelynek érdekében több hónapja gyűjtést kezdeményezett a Patrónus Alapítvány határon innen és túl.

Eddig több mint 17 millió forint felajánlás érkezett a szobor készítésére. A kiterjesztett szárnyakkal álló, hét méter magas turulmadarat ábrázoló szobor felállításához szükséges teljes költségek fedezésére további adományokat várnak azzal a nemes gondolattal, hogy adakozása által minden magyar egy kicsit magáénak érezhesse a szobrot.

A Patrónus Alapítvány nevében Szajkó Gábor, a kuratórium elnöke felhívással fordult a magyarsághoz, így a felvidéki magyarokhoz is, amelyben a következőket írja:

„2020 egy gyászos centenáriumi év lesz a magyarság számára, melyről kötelességünk méltóképpen megemlékezni. Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvária állít emléket a történelmi Magyarországnak. Ezt az emlékhelyet 1936-ban közadakozásból építette fel a csonkahon magyarsága. Elődeink nagyszerű példája ösztönöz arra, hogy mi is kövessük őket. A Patrónus Alapítvány úgy döntött, hogy az emlékműegyüttest bővítve egy Centenáriumi Turulszobrot épít. Tervünk megvalósításának költsége 25 millió Ft, melyhez egyelőre pályázati lehetőség nincs, így közadakozással kell előteremteni ezt az összeget. Ennek van egy előnye: minden adományozó magáénak érezheti majd az alkotást, úgy, ahogy 1936-ban a Magyar Kálváriát. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák ezt az elképzelést. A Magyar Kálvária eddig is az összmagyarságé volt, hiszen csonkahonból és az elszakított területekről is nagyon sokan zarándokolnak ide. Külön kéréssel fordulunk azokhoz, akik olyan településen élnek vagy onnan származtak el, melyek nevét a stációk megörökítik. Szeretnénk, ha az ott élő magyar emberek, civil szervezeteik és önkormányzataik is hozzájárulnának a tervünk megvalósításához.”

A magyarság zarándokhelyeként ismert Kálvárián tizennégy stáció harmincnyolc település nevét őrzi az elszakított országrészekből, köztük a felvidéki Kassa, Lőcse, Késmárk, Igló, Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, Nyitra, Krasznahorka, Trencsén, Komárom, Pozsony, Eperjes települések neveit.

A Magyar Kálvária kapuja Sátoraljaújhelyen (Fotó: Tökölyi Angéla)

A Magyar Kálváriát röviden bemutató kisfilm és a felhívás ide kattintva tekinthető meg. A szoborállítás ötletének kivitelezése céljából az eltelt idő alatt megalakult a „Trianon 100“ szoborelőkészítő bizottság, és a munkálatok elkezdődtek.

Október végén Sátoraljaújhelyen a Kálvária felé vezető sétányon, a kilátópont tövében letették a szobor alapkövét. Az építtetők a mai idők emlékeit őrző időkapszulát helyeztek el a szobor talapzatában. A szobor felállítását Sátoraljaújhely város önkormányzata, számos intézmény és civil szervezet is támogatja.

A 2020 júniusában felállításra kerülő hét méter magas turulszobrot Matl Péter Magyar Örökség-díjas, munkácsi szobrászművész készíti el.

Ahhoz, hogy a megálmodott terv megvalósulhasson, a Patrónus Alapítvány a következő számlaszámra várja az adományokat:

Számlaszám: 11734138-20012773-00000000
IBAN: HU02 11734138-20012773-00000000
OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB