Számos határon túli szervezet közös kutatásként vizsgálja a Kárpát-medencei doktoranduszok életpályáját, annak tervezését valamint alakulását. A gondosan összeállított online kérdőívben a felvidéki magyar doktoranduszok válaszait is várják.

Mint Bóna László, a felvidéki partnerszervezet, a TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása képviseletében a Felvidék.ma-nak elmondta: a kérdőívet január végéig tervezik üzemeltetni. Hozzátette:

a kérdőív a Kárpát-medencei magyar doktoranduszok helyzetéről, jövőterveiről és a doktori programmal kapcsolatos elégedettségről szól.

Többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ: Hány Kárpát-medencei magyar fiatal vesz részt jelenleg a doktori képzés különböző formáiban, azaz milyen tudományos rekrutációs bázissal számolhat a Kárpát-medencei magyarság (és ez tudományterületenként hogyan oszlik meg)? Milyen irányú a doktoranduszok integrációs törekvése (szülőföldjük, a többségi állam vagy Magyarország, esetleg valamely más ország tudományos hálózatához kívánnak csatlakozni)? Milyen sikerrel képesek a Kárpát-medencei magyar doktoranduszok beágyazódni a tudományos társadalomba (melyek a legfontosabb problémáik)? Hogyan hasznosulnak a magyar állam által biztosított PhD ösztöndíjak a Kárpát-medencei magyar fiatalok között (a támogatottak összlétszámához képest hányan jutnak el a fokozatszerzésig, illetve hol találnak munkát)?

A kutatás célcsoportja azon Kárpát-medencei kutatók, akik beiratkoztak doktori képzésre, ugyanakkor még nem szerezték meg a doktori fokozatukat

– fogalmazott.

Bóna László megjegyezte, nem ez az első ilyen jellegű és mértékű kutatás a témában. 2013-ban már végeztek hasonló felmérést a doktoranduszok között. Ezzel kapcsolatban kifejtette: „a  2013-as kutatást ismételnénk meg, hogy lássuk, merre mozdult el, milyen a Kárpát-medencei, határon túli magyar doktoranduszok helyzete.

A kutatás lebonyolításáról elmondta: több határon túli szervezettel közösen végzik a kutatást. A partnerszervezetek között található a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a Téka Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, a Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége. Minden szervezet a saját régiójában folytatja le a kutatást.

Az összehasonlítás mellett a kutatás további céljaként a kutatócsoport  az eredmények alapján javaslatot fogalmaz meg a Kárpát-medencei doktori képzés színvonalának javítása érdekében.

Az online kérdőív az alábbi linken érhető el ITT.