A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Dunaszerdahelyi Kihelyezett Tagozata novemberben Párkányban megnyitotta további konzultációs központját. A 2019/20-as akadémiai évtől szociális munka alapszakon (Bc.) magyar nyelven, levelező tagozaton kezdődött meg a képzés.

Dunaszerdahelyen 2011-től működik a főiskola kihelyezett tagozata, ahol évről évre újabb szakokat nyitnak. A 2018/19-es akadémiai évben magyar pszichológia szakkal bővült a főiskola tanulmányi programja, a jövő évben pedig ápolói, valamint közegészségügyi szak is nyílik. Ügyelnek arra, hogy ne olyan szakokat nyissanak, amelyeken már folyik magyar nyelvű egyetemi képzés.

Dr. Herdics György egyetemi tanártól, címzetes apáttól, a főiskola igazgatójától megtudtam: „Dunaszerdahelyen jelenleg szociális munkások képzése működik alap- és mesterszakon, valamint pszichológusképzést is indítottunk magyar nyelven. Ez utóbbit azért is tartom fontosnak, mert jó, ha a magyar lelket felkészült magyar emberek gyógyítják, fejlesztik és mindezt az anyanyelvükön teszik.”

Kiemelte, hogy a szociális munkások képzését alapszakon és mesterszakon levelező tagozatként indították, a pszichológia alapszakot pedig nappali tanulmányi programként vezették be. A szakok a hatályos törvények értelmében akkreditáltak. Ami a szociális munka szakot illeti, erről elmondta, hogy minél több helyen szeretnének magyar képzést biztosítani.

Fotó: Oršulík Tamás

Ipolyság után Párkányban is indokoltnak látták a szociális munka szak beindítását, hiszen itt és a régióban több idősotthon működik, ahol szükség van a szakképzett gondozók létszámának növelésére. Alig egy hónap alatt tizenhatan jelentkeztek, így novemberben beindult az oktatás a párkányi gimnázium épületében – magyar nyelven.

„A főiskolai hallgatóság összetétele vegyes, zömmel a párkányi térségből valók, nők és férfiak is” – tájékoztatott a képzés koordinátora, Oršulík Tamás.

Az intézmény igazgatója fontosnak tartja a magyar nyelvű képzést, hogy az idős, beteg emberekkel anyanyelvükön kommunikáljanak, ne legyen nyelvi problémájuk, ami külön stresszt jelentene.

E térség magyar lakossága, ha bekerül az egészségügyi intézményekbe, kórházba, gyakran ütközik nyelvi nehézségekbe az orvosi, nővéri ellátás területén. Ezért is bízik az apát úr abban, hogy a szakképzésnek a további években is lesz létjogosultsága. A képzéssel egyidejűleg a városban, de akár a térség falvaiban is ismeretterjesztő előadásokat is terveznek vallási és aktuális társadalmi témákban. Sőt, konferencia szervezésében is gondolkodnak, valamint – amennyiben igény lesz rá – Párkányban is elindítják a szépkorúak szabadegyetemét, mely Dunaszerdahelyen már nagy sikerrel működik. Az első végzősök idén már átvehették oklevelüket. Megtudtam azt is, hogy jelenleg 240 hallgatójuk van a szociális munka szakon és 40 a pszichológián, de a létszám folyamatosan emelkedik.

S végül álljon itt az elsőéves hallgatóknak a főiskola honlapján olvasható esküszövege, amely a főiskola szellemiségét, lelkületét tükrözi:
„Mi, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola elsőéves hallgatói, ünnepélyesen megígérjük, hogy igyekszünk becsületesen teljesíteni mindennemű kötelességünket. Úgy viselkedünk, hogy mindig és minden körülmények között terjeszteni fogjuk alma materünk, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola jó hírét.
Hisszük, hogy ő, mint jó anya, a lehető legjobb módon felkészít bennünket küldetésünkre, mind az akadémiai közösség, mind pedig az egész társadalom javára. Mindennapjainkban a keresztény humanizmus és a keresztény etika alapelvei szerint, valamint a hippokratészi eskü irányelvei alapján védjük az életet, annak kezdetétől egészen a természetes halálig. Védelmezzük társadalmunk kitaszítottjait, a betegeket és a gyengéket, illetve az élet- és munkakörnyezetet. Ugyancsak elősegítjük az emberi jogok érvényesülését.”