A tizenegyedik alkalommal megrendezett Majer István szakmai nap a Kürti Faluházban várta az érdeklődő közösséget november idusán. Kovács Tamás a Compas Polgári Társulás nevében nyitotta meg a rendezvényt és ismertette a társulás célkitűzéseit.

„Társulásunk elsődleges célja a helyes útmutatás. Szinte havonta szervezünk különféle rendezvényeket, előadásokat, megmozdulásokat.

Szeretnénk kizökkenteni a környékbeli fiatalokat a közösségi oldalak hatása alól – ahonnan a természetbe, illetve a valós közösségekbe csábítjuk őket.

Vállalt feladataink között egyaránt szerepel helyi és regionális rendezvénysorozatok szervezése és lebonyolítása, illetve az azokban való együttműködés. Bekapcsolódunk a helyi borút, a tanösvény, a Cigléd kegyhely és a Mária-út kiépítésébe és népszerűsítésébe, együttműködve a cserkészcsapattal, a helyi és más felvidéki közösségekkel.”

Majd ismertette Majer István (1813-1893) plébános-tanító életét és munkásságát. A községben tíz évig működő plébános, prépost, a teológia doktora, a tanítóképzés atyja, tudós, író, grafikus szellemiségének jegyében kívánják feltárni és megőrizni a község értékeit. A helyi cserkészcsapat névadójául választotta a tudós férfiút, akinek mellszobor is őrzi emlékét a templom előtti parkban.

A Compas társulás célkitűzései sorában jelentős helyen áll a Kürti Értéktár megvalósítása és annak folyamatos bővítése.

A már működő értéktárbizottság munkája eredményeként besorolást nyertek és felsorakoztak a helyi értékek. Köztük a Kürti Kőtésfesztivál, ami egyben a Felvidéki Magyar Értéktárat is gazdagítja. Bemutatásra került a Kürti Értéktár Füzetek első kötete és a következő kötet tervezete, valamint az a javaslat, mely újabb értékeket sorakoztat fel a jövőben, köztük az Autentista Slovakia borkészítést, a Cigléd kegyhelyet, a kürti kulcsos kalácsot, és a kürti távirdászok történetét. Bemutatásra került a közelmúltban átadott Pálosok útja tanösvény, mely a jövőben szintén bekerülhet a helyi értékek tárházába.

A Felvidéki Magyar Értéktár szórólapja (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az értékfeltárás jelentőségéről Edelmayer Zsolt, a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom – Esztergom Megyei Igazgatósága közművelődési referense szólt. Ismertette azt a fontos és felbecsülhetetlen munkát, melynek keretében a szellemi, kulturális és tárgyi értékek felkutatásra, digitalizálásra kerülnek, majd élővé válva erősítik a helyi közösségeket, a felvidéki magyarságot.

A helyi értéktárak nemzeti értékeit a Felvidéki Magyar Értéktárbizottság összegyűjti, rendszerezi és népszerűsíti, majd besorolást nyerhetnek a Magyar Értéktárba, vagy a Hungarikumok gyűjteményébe.

A Kürti Értéktár Füzetek első kötetének bemutatása Pócs Krisztina tanárnő bevezetőjével történt. Az „Életmesék – Élettörténetek Kürtről és Fűrről” című kiadvány több szempontból is figyelemre méltó mű. Fiatalok, diákok munkája nyomán látott napvilágot, akik családjuk történetét jegyezték le a nagyszüleikkel, dédszüleikkel, idős családtagokkal folytatott beszélgetés nyomán.

A Mosolyvilág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete több mint egy évtizede gyűjti a családok igaz történetét a Kárpát-medencéből.

Pócs Krisztina, a kürti alapiskola történelem szakos pedagógusa kötelességének érezte a tanulók figyelmébe ajánlani az Életmesék pályázatot, akik nyolc alkalommal vállalták a munkát a 2014 és a 2019 közötti időszakban, és minden alkalommal díjat hoztak falujuknak és iskolájuknak. Ők: Laczkó Dóra, Kecskés Martin (két alkalommal), Hrabovsky Tünde, Pócs Barnabás, Pócs Alexandra, Csizmadia Eszter, Bartal Carmen. A szakmai nap lehetőséget adott a pályamunkák és az újonnan megjelent könyv bemutatására.

Életmesék – Kürti Értéktár Füzetek 1. (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

„Mérhetetlenül büszke vagyok a diákjaimra, akiket boldogan segítettem, egyengetve munkájuk célba érését. Az, hogy minden alkalommal díjazottak lettek, az ő szorgalmuknak és kitartásuknak is köszönhető. Köszönetet mondok a Compas Polgári Társulásnak, amiért ezek a munkák immár nyomtatott formában kerülnek az olvasó kezébe. Remélem, hogy ez a nemes kezdeményezés folytatódik, és mindig lesz olyan fiatal, aki leül az elődök mellé, megkérve őket: „Meséljetek, hogyan is volt régen?” – mondta PaedDr. Pócs Krisztina, aki 2017-ben és 2018-ban az Életmesék pályázatban végzett munkája elismeréséül elnyerte a Pedagógus-díjat.

A vendégváró asztalra a házi finomságok mellé egy újabb kürti étel került, mégpedig a „távirdász mártó” melyet hajdan, a családjuktól hosszabb időre elszakított kürti távirdász férfiak készítettek az otthonról hozott ételekből. Végezetül a Bellő zenekar „Járd ki lábam, járd ki most!” címmel táncházba invitálta a vendégsereget.