A szlovák törvényhozás épülete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az a volt államfő, akit a mandátuma lejárta után parlamenti képviselőnek választanak meg, esetleg más alkotmányos tisztséget vállal, ideiglenesen elveszíti azokat a kiváltságait, amelyek egyébként a megbízatási ideje után is megilletnék őt.

A plénum kedden elfogadta a köztisztviselők egy részének javadalmazásáról szóló törvénymódosítást. A törvényt beterjesztő koalíciós képviselők rámutattak, hogy

az utóbbi években fiatalabb személyek váltak köztársasági elnökökké, akik esetében feltételezhető, hogy mandátumuk lejárta után is aktívan akarnak politizálni, és pályázni fognak más alkotmányos tisztségekre.

Ez utóbbiak között a képviselői, miniszteri, alkotmánybírói, főügyészi posztot, továbbá a Bírói Tanács elnöki, valamint az Állami Számvevőszék (NKÚ) elnöki és alelnöki pozícióját említették.

Az új szabályozás értelmében addig, amíg egy volt köztársasági elnök betölt valamilyen más alkotmányos tisztséget, nem folyósítják neki a volt államfőket megillető fizetést, és felfüggesztik a közjogi méltóságok védelméért felelős hivatal által biztosított védelmet is. Egy volt államfő a mandátuma lejárta után élete végéig jogosult a parlamenti képviselők fizetésének megfelelő juttatásra.

A kedden elfogadott jogszabály része az az előírás is, miszerint a parlamenti képviselők csak büntetlen előéletű asszisztenseket alkalmazhatnak. Az asszisztensnek egész hivatali ideje alatt feddhetetlennek kell maradnia. Ha ezen a téren változás áll be, arról haladéktalanul tájékoztatnia kell a képviselőt és a parlamenti hivatalt is.

A módosítás volt államfőkre vonatkozó része 2020. január elsejével, az asszisztensekre vonatkozó rész 2020. március elsejével lép hatályba.

(TASR)