Mikulás előnapján találkoztak idén a Katedra Társaság tagjai és a társaság munkája iránt érdeklődő pedagógusok Dunaszerdahelyen. A XXVIII. Katedra Napon a tanulás újszerű lehetőségei kerültek terítékre: a találkozó fő kérdése az volt, milyen tényezők határozzák meg és alakítják a 21. század edukációs folyamatait, milyen dilemmák köré épülnek napjaink oktatási-nevelési kérdései.

A Katedra Társaság és Alapítvány szervezői – ahogy az évről évre lenni szokott – a téma kutatói és gyakorlati szakemberei közül hívtak előadókat.

A nap keretét dr. Vass Vilmos, a Metropolitan Egyetem docense biztosította, aki a tanulás és tudás összefüggéseinek az elemzésére összpontosított, a tanulás tág értelmezését, a tudáskoncepciók változásait vezette végig előadásában.

A közoktatásból érkező, Katedra folyóiratban rendszeresen publikáló Tóth Erika, a Tallósi Alapiskola és Óvoda tanítója a tanulási folyamat kulcsmomentumaként az értő olvasás fejlesztését fogalmazta meg, és a szövegértést keresztkompetenciaként, a tanulás megalapozójaként értelmezte. A Tandem n. sz. munkatársa, a Farnadi Alapiskola tanára, Kaszmán-Saróka Liliána pedig a tapasztalati tanulás lehetőségeiről és hasznosíthatóságáról tartott egy rendkívül dinamikus előadást.

Az ebédet követően egy kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyet a rendezvény házigazdája, Pintes Gábor, a Katedra Társaság elnöke vezetett.

A közönséget is aktívan bevonó beszélgetés a tanulás és tudás fogalmainak problematizálására, ezek komponenseinek vizsgálatára és feltételeire összpontosított.

A találkozó a 2019-es Katedra-díj átadásában csúcsosodott ki, ahol Klemen Terézia szakmai elismerésére került sor. A díjazott „sokéves példaértékű, magas színvonalú és eredményes pedagógiai-lélekszobrászi és publikációs munkásságáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítése terén kifejtett önzetlen, sikeres és elismerésre méltó tevékenységéért” vehette át az elismerést, laudálója Fibi Sándor, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke volt.

A családias hangulatú, inspiráló rendezvény rendkívül jó hangulatban zajlott, és megerősítette a szervezőket abban, hogy továbbra is nagy szükség van az ilyen típusú szakmai találkozókra.