Fotó: Cservenka Judit

Két pályázati felhívást ismertetett és mindkettőhöz kapcsolódóan jó híreket fűzött Potápi Árpád János államtitkár a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága idei utolsó sajtótájékoztatóján.

A magyar kultúráért és oktatásért című pályázat, amelyet 2011 óta hirdetnek meg, egy központi és négy regionális felhívásból áll. A tavalyi 1,1 milliárdos összkeretet idén mintegy duplájára: 2 milliárd forintra emelték.

A központi felhívás 1 milliárd forintos keretében 500 000 – 10 000 000 Ft közötti összeg az igényelhető támogatás mértéke. A regionális felhívás 1 milliárdjából 300 000 – 3 000 000 Ft között lehet támogatásra pályázni. A régiók keretösszege: Erdély 420 millió, Felvidék 230 millió, Vajdaság 200 millió, Kárpátalja 150 millió.

Mindkét kiírás esetében pályázni lehet: a magyar közösséget szolgáló kulturális és oktatási programok, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek támogatására, a magyar közösséget szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatására, civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösséget szolgáló fejlesztések és ingatlanberuházások támogatására.

A program hatékonyabbá tétele érdekében – az előző évekhez képest – jelentős változás történt: egy pályázó csak egy kiírásra jelentkezhet: vagy a központira, vagy a regionálisra. A központi kiírás esetében támogathatóvá válik az ingatlan- és a gépjárművásárlás. A pályázatok benyújtási határideje 2020. január 31.

A regionális pályázatok határidejét egy-egy nap különbséggel szabták meg, a felvidékiét 2020. január 29-re.

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj programot 2012-ben indította a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a BGA Zrt-vel és a Budapesti Ügyvédi Kamarával közösen külhoni magyar jogászhallgatók számára. Az ösztöndíj célja: jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szaknyelvét egyaránt ismerő és mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászok képzése. Az ösztöndíjra nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók jelentkezhetnek.

A magyar kormány hosszú távú célja Dr. Szász Pál, a Márton Áron perében 8 évi nehéz börtönre ítélt erdélyi jogász, politikus nevét őrző ösztöndíj meghirdetésével, hogy elősegítse a külhoni magyarság jogi gyarapodását a Kárpát-medencében és a diaszpórában.

Ennek a programnak a keretösszegét is megduplázták: a korábbi 18 millió helyett 36 millió forintot, fejenként a tavalyi 600 ezerrel szemben 1 millió 200 ezer forint támogatást lehet igényelni, amit három ütemben utalnak ki.

A szakmai program a Budapesti Ügyvédi Kamara közreműködésével zajlik, és a hallgatókat év közben ügyvédek tutorálják. A jelentkezési határidő: 2020. január 31. A pályázati adatlapot elektronikusan kell kitölteni (elérhető a www.bgazrt.hu oldalról.)

A sajtótájékoztató után rövid „év végi mérleget” kértünk Potápi Árpád János államtitkártól.

Meg tudná mondani, hogy hány kilométert tett meg idén a külhoni magyar közösségeket látogatva?

Még nem zártuk le az évet, de mivel tegnap cserélték le az autómat, amiben 292 ezer kilométer volt, és ezt 3 év alatt tettem meg, tehát ez évente 100-110 ezer kilométert jelent. De ugyanez vonatkozik munkatársaimra is, mert nagyon fontosnak tartom a személyes jelenlétet mindenhol a Kárpát-medencében, hogy az ott élő magyar emberek, magyar közösségek érezzék, hogy odafigyelünk rájuk, megtiszteljük őket, jó munka- és baráti kapcsolatokat alakítunk ki velük.

A diaszpórát is sokat látogatta, az előbb említett kilométerekhez hozzátehetjük a repülőutakat. Azokban a közösségekben talán még jobban esett az odafigyelés, hiszen ők a rendszerváltás után hosszú ideig elhanyagoltnak érezték magukat.

Nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány politikája a diaszpórával kapcsolatban 2010 után jelentősen megváltozott, hiszen nagyon fontos részét jelentik a magyar nemzetnek, két és félmillióan élnek szétszóródva a világban. Szinte minden országban találkozhatunk magyar közösségekkel. A velük való kapcsolattartás intézményesített formáit is kiépítettük a 2010-es években, emellett ők is ugyanúgy örülnek, mint a Kárpát-medencei közösségek, ha nemzeti ünnepek vagy nagyobb rendezvények alkalmával Magyarországról vendégeket tudnak fogadni, legyenek azok művészek, vagy politikusok. Nyilván ezeknek a látogatásoknak a rendszeressége jóval csekélyebb, mint itthon, s Kárpát-medencében.

Az évre visszatekintve szoktuk keresgélni a legeket: a legnagyobb eseményt, a legszebb élményt, a legemlékezetesebb találkozást. Ön mit említene ezek közül?

Annyi helyen járok, annyi eseményen, rendezvényen veszek részt, hogy mindig a legutóbbit őrzöm. Például a tegnapit: Kopácson adtuk át a tangazdaságot és az ifjúsági központot. Nagyon örülök annak, hogy ebben a kicsi magyar faluban a Drávaszögben, amely népművészetéről, paprikájáról, halászatáról mindig is híres volt, egy ilyen létesítményt tudtunk átadni. Többször is megfordultam ott az építkezés során, voltak javaslataim is, amit megfogadtak. Például azt, hogy ne csak sátorozásra legyen alkalmas, hanem állandó bungalókat építsünk, legyen az a fiatalok és nemcsak a fiatalok bázisa, ahol majd nemzetpolitikai táborokat is tudunk tartani. De azért említek egy korábbi élményt is: Ráton, Kárpátalján a gyerekotthonban egy katolikus kápolnát szentelhettek ebben az évben, mely tényleg összenemzeti összefogásból született. Az ott dolgozók, a Bíró házaspár, Majnek püspök úr mind kiálltak a templom megvalósításáért. Felemelő érzés volt ott lenni, és köszönteni az oda éppen megérkező, az építkezést támogató „Egy vérből valók vagyunk” jótékonysági futás és egyben véradás résztvevőit. Nagyon sok mindent említhetnék, csupán egy félév, nem egy egész év eseményeiből akár könyvet lehetne megírni.

Hogy majd egyszer, évtizedek múlva megírja-e ezt a könyvet? Erre a kérdésre csak egy mosoly volt a válasz, mert türelmetlen tévéstábok várták az államtitkárt, így innen pótoljuk a jókívánságot Potápi Árpád Jánosnak: eredményes munkában és felemelő élményekben gazdag új évet!