A műsor témái: újévi útravaló a Jézussal való járás jegyében, református bölcsőde épül Bátorkeszin, a felnőttek között végzett katekézis kihívásai.

Sok kérdés fogalmazódik meg az emberben az új év első napjaiban, melyekre a választ majd csak visszanézve tudjuk megmondani. Egy biztos: egyedül nehéz lesz megküzdeni a várható nehézségekkel. Jézus Krisztus azonban ott áll az övéi mellett. Ő ugyanis azért jött, hogy a benne hívők előtt világossá váljon Isten akarata:

„…hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”

Erre kapcsolódik Édes Árpád alistáli lelkipásztor újévi útravalója.

Közel 680 ezer eurós költséggel épül fel Bátorkeszin a magyar alapiskola szomszédságában a harminc kisgyermek nevelésének otthont adó református bölcsőde, amelynek alapkövét ünnepélyes keretek között október végén tették le. A magyar kormány támogatásával a Bethlen Gábor Alapon keresztül megvalósuló zöldmezős beruházás másfél év alatt készül el. Az ez alkalomból megtartott ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Géresi Róbert püspökhelyettes, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba való bekapcsolódásról pedig Czinke Zsolt lelkipásztor beszélt. Az alapkőletételkor készített összeállításban megszólal még Labancz Roland, a község polgármestere, Szénási Szilárd esperes, Dolník Attila és Dolník Domány Zsófia, valamint Szenczi Andor, a gyülekezet gondnoka.

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara szervezésében megvalósult legutóbbi konferencián Pángyánszky Ágnes lelkipásztor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa előadásában azt boncolgatta, hogy miként tud választ adni a gyülekezeti pedagógia a különböző élethelyzetekre és a kateketikai feladatokra. Az előző beszélgetésünk folytatásából kiderül, hogy a szorosabb kapcsolat miatt a gyülekezeti munkára megszólítottak – legyenek családosak vagy egyedülállóak – élnek-e ezzel a lehetőséggel?

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.