Képek: pixabay.com (Esztergom), Szeidl György (Prokopp Mária)

Esztergomban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központjának dísztermében, Bálint napján tartotta meg a Balassa Bálint Társaság az ünnepi összejövetelét. Programjukat a nemzeti összetartozás éve jegyében állították össze.

A szép számban megjelent közönséget a társaság elnöke, dr. Prokopp Mária professzor köszöntötte.

Bevezetőjében az egykori királyi város dicső korszakát említette. Első királyunk s a városhoz köthető történelmi személyiségek, köztük egyházfők is megérdemlik, hogy e város visszaszerezze a 19. századi fényét. Mintegy üzenetként is mondta ezt bevezetőjében a megjelent vendégeknek, Erős Gábor alpolgármesternek és Bánhidy András képviselőnek.

A kora esti programban Balassi Bálint volt a fő téma, akinek a szobra éppen a főiskolával szembeni parkban áll. Szellemiségét az egykori iskola védte, óvta. Napjainkban pedig a társaság jóvoltából is az évi megemlékezések a főiskolával, a város diákjaival, civilekkel és a városvezetéssel közösen zajlanak.

Bánhidy András képviselő Esztergom erdélyi kapcsolatairól tartott beszámolót, mely kapcsolatok régebbi időszakra nyúlnak vissza.

Koditek Pál az Esztergom Barátainak Egyesülete nevében ismertette az egyesület nagyon régi működésének eredményeit. Felvázolta a jelenlegi és jövőbeni városvédő terveket, legfőképpen a neves szülöttek síremlékeinek gondozását, melybe bevonják a középiskolás diákokat is. Koditek Pál idegenvezetőként a Kárpát-medencei utak szervezése során külön figyelmet szentel az egykori Magyarország felvidéki szülötteinek megismertetésére. Ezúttal is egy Pozsonyba és környékére tervezett történelmi útra hívta fel a figyelmet.

Dániel Erzsébet a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás húsz évét foglalta össze beszámolójában. Külön kiemelte mindazon eredményeket, melynek során szoros kapcsolatot jött létre az esztergomi civilekkel, már a Mária-Valéria híd átadása előtt is. Az emlékezetes közös rendezésről is szólt, melyre az esztergomiak kérték fel még a millennium évében, amikor az Árpád-kori települések találkozójára vitte az egykori Esztergom, Bars és Hont vármegye településeinek képviseletét. Az akkori átkelés még komppal a Dunán történt, vagy 150 emberrel, élükön a polgármesterekkel, népviseletbe öltözött Csemadok-tagokkal. Előbb az esztergomi bazilikában egy ünnepi szentmisén vettek részt, majd a főtéren mutatkoztak be a csoportok, egyebek mellett a bényi lakodalmas műsorral is szerepeltek.

Beszámolójában arról is szólt, hogy III. Sobieski János lengyel király Párkányban állított szobrának elkészültét kérésükre Esztergom város önkormányzata is jelentős összeggel támogatta. Az összetartozás szép szimbóluma az Esztergomi Körzeti Televízió állandó jelenléte a Duna bal partján a Csemadok rendezvényein, s a Szent István Alapítvány által 2019-ben a hetvenéves Csemadoknak adományozott Szent István-díj is.

Csombor Erzsébet elnökségi tag Balassi Bálint lengyel útjáról tartott rövid, vázlatos előadást. Himmler György a Párkány és Vidéke Polgári Társulás idei programjait ismertette röviden.

A tartalmas estet a Mindszenty iskola diákjai, az Esztergomi Diákszínkör,
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói tették ünnepélyessé.

Az ünnep alkalmából köszöntötték Prokopp Mária professzor asszonyt, aki a közelmúltban a Kultúra Lovagja elismerésben részesült Budapesten.