Demecs Andrea és Koronczi Ferenc

A Losonci járásban is zajlanak a Csemadok-alapszervezetek évzáró gyűlései. A tizenkettőből hat szervezetben már megtörtént a 2019-es év kiértékelése. A Nógrádi Területi Választmány tagjai, akik megjelennek ezeken az alkalmakon, elégedetten állapítják meg, hogy az alapszervezetek jó kondícióban készülnek a 71. Csemadok-évadra.

Jó vezetőségi előkészület, kielégítő részvétel, szép kísérőműsor jellemzi az eddig megtartott gyűléseket. A kisközösségek erősítésének jó alkalmai az évértékelők, ahol a megtett útra visszatekintve tervezik a közeljövőt, a helyi kultúra ápolását, erősítve ezzel a magyar identitást.

A mostani évzárók még az elmúlt év jelentős eseményének, a Csemadok 70. évfordulójának jegyében zajlanak. Így volt ez a régió nagy múltú alapszervezetében, a losonciban is, ahol február 7-én tartották az évzáró gyűlést, a megszokott helyszínen, a Kármán József Alapiskola és Óvoda Ráday-termében. Jelen volt a területi választmány elnöke, Koronczi Ferenc és titkára – egyben az alapszervezet vezetőségi tagja – Galcsik Károly is.

A hagyományos – tavalyi jubilánsokat megtisztelő – köszöntők után átadásra kerültek a Csemadok Országos Tanácsa által a 70. évforduló alkalmából kiadott Hűségért-emléklapok is. Princz Sándor volt járási titkár, Bize Ferenc volt járási és helyi vezetőségi tag, Sólyom Éva és Molnár Éva jelenleg is aktív alapszervezeti vezetőségi tagok részesültek az elismerésben.

Ugyanakkor több, a losonci alapszervezettel évek óta példaértékűen együttműködő jogi személyt is megtisztelt a vezetőség az emléklappal: a Csemadok-rendezvényeknek folyamatosan helyet biztosító iskola igazgatója, Csúsz Péter, a Szabó Gyula Emlékház vezetője, Szabó Kinga, a Phoenix Lutetia Polgári Társulás képviselője, Puntigán József is átvehette a a Hűségért-emléklapot, amit a Losonci Anziksz blogspotnak is odaítéltek. Az évzáró nyitányaként fellépő Serly Kamarakórus már a december 7-i járási Csemadok-ünnepségen átvette ezt az emléklapot, csakúgy, mint az alapszervezet kebelében működő Galáris éneklőcsoport is.

A Serly Kamarakórus (Fotó: Böszörményi István)

Az évzáró gyűlés legfontosabb programpontja természetesen az elmúlt év értékelése volt. Demecs Andrea, az alapszervezet elnöke részletes beszámolójából rendkívül gazdag tevékenység rajzolódott ki az évfordulókban bővelkedő év tekintetében. Az országosan megünnepelt 70. évforduló mellett Losoncon az 50 éve folyamatos tavaszi rendezvénysorozat, a Kármán Napok is hangsúlyosan jelent meg a múlt év magyar kulturális kínálatában. Ennek félévszázados története kiadványban is megörökíttetett.

Sikerült megvalósítani az olyan, hagyományosan közönségsikert arató nagy rendezvényeket, mint az újévi operettgála, a Csemadok-bál, a március 15-i emlékünnepély, a Zengjen a dal című regionális kórusfesztivál, az adventi forgatag, s a karácsonyváró közösségi alkalom. A négy vendégszínházi produkció mellett természetesen a hazai Kármán Színház fellépése is hozzátartozott a jubileumi év sikeres rendezvényeihez.

A Phoenix Lutetia szervezésében Losoncon és Gácson megvalósult, Csontváry Kosztka Tivadarral kapcsolatos rendezvénysorozatnak az alapszervezet társrendezője volt.
A pénztári beszámolóból kitűnt, hogy a műsorok megvalósításának anyagi alapját elsősorban a Bethlen Gábor Alapkezelő, és a Kultminor Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával sikerült biztosítani.

A megkezdett 2020-as év programtervezetében két évforduló kap majd különös hangsúlyt: a trianoni békediktátum 100. évfordulója, valamint Lehár Ferenc születésének 150., Losoncra jövetelének 130. évfordulója.

A Csemadok Losonci Alapszervezete évzáró gyűlésének részvevői újraválasztották a vezetőség eddigi tagjait és az elnököt, Demecs Andrea személyében. Megválasztásra kerültek a járási konferencia küldöttei, továbbá jóváhagyták három új tag felvételét is.

Böszörményi István vezetőségi tag vitafelszólalásában emlékeztetett arra, hogy a Csemadok nemcsak közművelődési, hanem társadalmi szövetség is, ami azt is jelenti, hogy részt vállal a közügyekben. Ezzel kapcsolatban felhívta a jelenlévők figyelmét arra is, hogy a Magyar Közösségi Összefogás választási listájának vezetője, Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke.