(Fotó:Balassa Múzeum, facebook)

Esztergomban a Vármúzeum lovagtermében meghívott vendégekkel, barátokkal egy minikonferencia keretében köszöntötték dr. Horváth Istvánt, a Balassa Múzeum címzetes nyugalmazott múzeumigazgatóját 80. születésnapja alkalmából.

A volt Esztergom vármegye szinte minden települése ismeri és tiszteli őt, aki mindig magáénak vallotta a Duna határral elválasztott településeinek lakóit is.

Dr. Horváth Istvánt nemcsak a történelmi múlt köti a Felvidék e kis csücskéhez, de rokoni ill. ősi szálak is.

Ő ugyan már Esztergomban született, de szülei Párkányban a Duna bal partján lévő kisvárosban éltek. Édesapja Horváth Dezső a két világháború között a bényi egyházi iskola tanítója volt, s az egyházi kórus karnagya.

Horváth István az Eötvös Lóránt Egyetemen végzett régész diplomájával a Balassa Múzeumba került, ahol 1966-tól régészként, majd 1969-2012 között igazgatóként működött.

Tudományos munkássága az esztergomi vár, a középkori város és a régi Esztergom vármegye emlékeire terjed ki.

Sokrétű munkája mellett, sokat segített azoknak, akik a történelmi múlt iránt érdeklődtek. Számos felvidéki kutató, helytörténész volt állandó látogatója e múzeumnak, hisz segítőkészsége határtalan volt. Önzetlenül vállalta konkrét települések kutatását is.

A meglepetésként szervezett születésnapi konferencián azok az utódok köszöntötték, akiket útnak indított akár még a főiskolán, vagy munkatársként utolsó éveiben is.

Az előadók között voltak tisztelői, barátai is, akik  szintén az ő általa elkezdett kutatások folytatásának eredményeit ismertették. Valamennyien hálával, köszönettel, tisztelettel szóltak a tanárról, az oktatóról, a mesterről, aki a terepen, vagy a múzeumban segítséget, útmutatást adott számukra.

Esztergom és térségének múltbéli feltárásában óriási érdemei vannak a volt múzeum igazgatónak. Külön érdemeként szóltak a Bős-Nagymaros vízduzzasztó építésekor a Duna mentén végzett ásatások eredményeiről.

Horváth István Esztergom város díszpolgára, számos kitüntetése mellett, 2013-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetését vehette át Budapesten.

A munkatársakon kívül barátok, ismerősök, tisztelők köszöntötték az igazgatót,

aki ma is dolgozik, az ásatásokon, kutatásokban is részt vesz, és mentorként segíti az egyetemistákat, köztük egy párkányi diáklányt is, aki szintén jelen volt az ünnepen.

A város részéről felolvasták Hernádi Ádám polgármester levelét, és köszöntőt mondott Erős Gábor alpolgármester is. Felvidéki tisztelői nevében szeretettel köszöntjük Horváth István nyugalmazott igazgatót.