Molnárné Pelle Beáta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az idén szeptember 1-jén induló Református Alapiskolában az érdeklődő szülők és gyermekeik számára március 21-én, szombaton 10 órai kezdettel tartanak nyílt napot Rimaszombatban a Daxner utca 34. szám alatti felújított épületben.

„Az iskolába készülő óvodások és az alapiskolák alsó tagozatos tanulói számára foglalkozásokat szervezünk, a szülők pedig tájékoztatást kapnak a beiskolázás menetéről” – mondta Molnárné Pelle Beáta iskolaigazgató.

Mint kifejtette, a tanítás 2020. szeptember 1-jén az első és ötödik osztályban, igény esetén pedig a második, harmadik és negyedik osztályban is megindul.

Azok a tanulók, akik szeptembertől a 2–5. osztályokba fognak járni, átiratkozási kérelmüket a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatóságán adhatják le május hónap folyamán.

Református alapiskola (Fotó: ririek.sk)

„A nevelés sajátsága arra törekedni, hogy a gyerekek megismerjék a szerető Istent. Ehhez eszköz a személyes példamutatás, a reggeli áhítatok, az énekek és bibliai történetek tanulása. Fontos hangsúlyt kap a nemzeti hagyományok iránti tisztelet kialakításra a zene, a néphagyomány, a mondókák, gyermekjátékok, népmesék eszközeivel” – vázolta Molnárné Pelle Beáta iskolaigazgató.

Az iskolaigazgató elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti kultúra megismerésére és gazdagítására a regionális ismeretek tanításával, bővített történelmi tananyaggal, múzeumlátogatásokkal, tanulmányutakkal, a magyar nemzeti ünnepek megtartásával, figyelve az európai kultúra megismertetésére, s a szlovák és más idegen nyelvek kommunikációra alapozó tanítására.

Az első osztályba az ünnepélyes beiratkozás előreláthatóan 2020. április 2-án 14 és 17 óra között lesz a Daxner utca 34. szám alatti épületben.

A tanítói és nevelői állásra jelentkező pedagógusok a munkavállalási kérelmüket 2020. március 31-ig adhatják le személyesen a Rimaszombati Református Egyházközség Fő téri lelkészi hivatalában, illetve postán a Református Lelkészi Hivatal, Hlavné nám. 16/A, 979 01 Rimavská Sobota címen. A munkavállalási kérelemhez kérik csatolni az életrajzot és a végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Rimaszombatban a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programból különítettek el támogatást a Református Alapiskola kialakítására is, amikor felépült a Gólyavár Református Óvoda. A minisztériumi besorolás viszont az idei tanév szeptemberéig még nem érkezett meg, ezért az itteni oktatás a 2020/2021-es tanévben kezdődhet meg. Az egykori Rárossy-házban, a Daxner utcában 4 tanterem és hatalmas tornaszoba áll majd 80 gyerek rendelkezésére.

A teljes beruházás az óvoda esetében 657 320 euró, az iskolánál pedig 639 800 euró volt, mely a magyar kormány által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül folyósított támogatásból valósult meg.