Illusztrációs felvétel (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a nemzeti összetartozás éve alkalmából a keresztyén egyházak és szervezetek idei felhívását megerősítve, a következő nyilatkozatot teszi:

A Kárpát-medencei magyar református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék tanácskozó testülete, a Generális Konvent 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában a testület úgy határozott, hogy június 4-ét, a nemzeti összetartozás napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak mind május 22-én, a magyar református egység napján, mind június 4-én, a nemzeti összetartozás napján.

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége a fenti nyilatkozatot megerősítve arra kéri

a magyarországi református gyülekezetek presbitériumait, hogy lehetőségeikhez mérten idén is szólaltassák meg harangjaikat

május 22-én Kárpát-medencei egységünkre, június 4-én pedig a trianoni évfordulóra emlékezve.

Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!

(reformatus.hu)