A díjak Darázs Rozália szobszárművész alkotásai (Fotó: SZMPSZ, facebook)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is díjazta a felvidéki magyar pedagógusokat, az anyanyelvi oktatás támogatóit. Az ünnepélyes díjátadásra hagyományosan az április első felében Rozsnyón megtartandó Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján került volna sor, de a koronavírus-járvány miatti megszorítások miatt e rendezvény is elmarad. A díjak odaítélése azonban megtörtént, az ünnepélyes átadás későbbi időpontban valósul meg.

Idén tizenkét felvidéki magyar pedagógus, illetve a felvidéki magyar anyanyelvű oktatást támogató személy kapott elismerést.

„Minden évben közreadjuk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjaira és a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjra a felhívást. A meghirdetett pályázatokra tanintézmények, magánszemélyek, SZMPSZ alapszervezetek, illetve a SZMPSZ területi választmányai jelölhetnek személyeket”

– magyarázta a Felvidék.ma kérdésére Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke.

Kovács Tünde és Kecső Csolti Veronika (Fotó: SZMPSZ, facebook)

A rangos Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat 1995-től Czabán Samu Díjként adományozták, 2003-tól változott a kitüntetés megnevezése.  A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetsége Díját  2008-ban alapították. Öt kategóriában osztják szét. Ezek a következők: A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért díjPedagógus életpálya díj; Kiváló módszertani, nevelési, szakmai, tudományos eredményekért  díj; A szlovákiai magyar oktatást támogató tevékenységért díj; Óvodapedagógusok-, nevelő-, szakszolgálatot ellátó kiváló módszertani, szakmai eredményekért díj.

Az országos elnökségnek február 28-ig juttatták el a díjakra felterjesztettek neveit. Az országos elnökség március 6-án, titkos szavazással döntött a díjazottakról.

Mint már írtuk, a szakmai konferencia az ünnepélyes díjátadással elmaradt, ugyanakkor későbbi idópontban pótolják azt. „A díjakat mindenképpen személyesen szeretnénk átadni a díjazottaknak. Reményeink szerint az ősz folyamán szervezünk olyan rendezvényt, melynek keretében méltóképpen tudjuk átadni a kitüntetetteknek a nívós díjakat” – emelte ki Fekete Irén.

Pelle István és Berczik Erzsébet (Fotó: SZMPSZ, facebook)

Hozzátette: az iskolák két leglfontosabb alkotója a gyermek és a pedagógus, a gyermekhad állandóan cserélődik, állandó pedig a tanító, ő az, aki a zárt ajtók mögött csodát tehet a gyerekekkel, hatására alkul a sorsuk.

„A jó tanító az iskola éke, nekünk pedig kötelességünk megbecsülni őket, ennek a jeleként adjuk a díjakat”

– reflektált a díjazottakra.

A Felvidéki Magyar Pedagógus Díj idei kitüntetettje Pelle István (Katona Mihály Alapiskola, Búcs; Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi). Darázs Rozália szobrászművész bronz kisplasztikáját kapja meg az emléklap mellett.

Liszka Éva és Lendvay Tibor (Fotó: SZMPSZ, facebook)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Díjaként ugyancsak Darázs Rozália bronz kisplasztikáját  kapják meg a kitüntetettek. A 2020-as évben A tehetség felkarolásáért és gondozásáért Díjban részesült Berczik Erzsébet (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc). Ugyancsak e díjban részesült Kecső Csolti Veronika (Bátkai Alapiskola) és Kovács Tünde (Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom).

A Pedagógiai életpálya kategória díjazottjai Lendvay Tibor, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola nyugalmazott igazgatója, valamint Liszka Éva (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár).

Tímár Lívia és Korintus László (Fotó: SZMPSZ, facebook)

Kiváló módszertani,nevelési, szakmai, tudományos eredményekért  díjban részesült Korintus László  (Dernői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola) és Tímár Lívia (Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda).

A szlovákiai magyar oktatást támogató tevékenységért díjnak szintén két kitüntetettje van, a Csemadok Bárdos Gyula elnökletével és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Huszár László vezetésével.

Az óvópedagógusok számára adható díjat Berky Angelika (Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Pered) és Vágvölgyi Erika (Óvoda, Zádielská 4, Kassa) kapta meg.

Vágvölgyi Erika és Berky Angelika (Fotó: SZMPSZ, facebook)

Az eredetileg erre a hétvégére betervezett Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóját a a magyar iskola, mint közösségi érték téma köré összpontosították volna. „Azon gondolkodtunk, hogy az iskoláink számos értéket adnak a tanulóinknak, ezeket mutattuk volna be” – jelezte.

A tervezett plenáris előadások homlokterébe a felvidéki magyarság száz év kisebbségi léte került volna. A tervezett programok között sor került volna olyan tehetséges fiatalok bemutatkozása, akik egykoron magyar iskolákat végeztek. Szó lett volna továbbá a kompetencia fejlesztés jó gyakorlatairól, valamint az iskolák 21. századi kihívásairól is.

A díjátadás mellett az elmaradt országos találkozó pótlására is gondolnak a szervezők.

Mint kifejtette: a rozsnyói találkozás a felvidéki magyar pedagógusközösség számára igen fontos.

Huszár László és Bárdos Gyula (Fotó: SZMPSZ, facebook)

„Itt tudunk találkozni, mely az együtt gondolkodás valamint a találkozás élményét és örömét adja” – summázta gondolatait az SZMPSZ elnöke.