Fotó: SITA

A kormány kilátásba helyezte egy nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadását, amelynek az egyik célja az lenne, hogy lassítsa a kisebbségek beolvadását a többségi társadalomba, vagyis az asszimilációt.

A kormány magától értetődő feladatának tartja, hogy védelmezze és támogassa a nemzeti kisebbségeket. Mindez az újonnan kidolgozott kormányprogramban szerepel, amelyet vasárnap fogadott el a kabinet.

Külön programpont foglalkozik a romák szociális és gazdasági helyzetének javításával. „A kormány nem fog olyan lépéseket tenni, amelyek veszélyeztetnék a nemzeti kisebbségek már meglévő jogait, és továbbra is hatékony védelmet fog nyújtani a kisebbségek tagjainak, tiszteletben tartva a Szlovák Köztársaság szuverenitását és területi integritását” – olvasható a kormányprogramban.

A kabinet biztosítani akarja a kisebbségi kultúrák, nyelvek, hagyományok megőrzésének feltételeit, és nem szándékozik olyan intézkedéseket hozni, amelyek asszimilációhoz vezetnének, vagy támogatnák azt.

A kormány kilátásba helyezte, hogy a kisebbségi kormánybiztos hivatala, valamint az emberi jogokért, nemzeti kisebbségekért és a nemek közötti egyenlőségért felelős tanács helyét a közeljövőben egy új intézmény, a Nemzeti Kisebbségek Hivatala venné át.

Elképzelhető, hogy a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény alkalmazási területét kiterjesztik a magasabb szintű területi egységekre is. A kormányprogram külön pontja foglalkozik a romák szociális és gazdasági helyzetének javításával.

A kevésbé fejlett régiókban, a szegregált területeken mérsékelnék a szegénységet, emelnék a lakhatás színvonalát, biztosítanák a hozzáférést az ivóvízhez, kiépítenék az alapvető infrastruktúrát és biztosítanák az egészségügyi ellátást.

Emellett növelnék a foglalkoztatottságot, különösen a fiatalok körében. Az egyes községekben és régiókban szociális vállalatokat hoznának létre. A kormány megszüntetné azt a gyakorlatot, hogy a roma gyerekeket indokolatlanul speciális alapiskolába küldik.

Intézkedéseket vezetne be a roma kulturális és nyelvi identitás megerősítése érdekében is. A kormány felvetette annak lehetőségét is, hogy a szociális juttatást nem készpénzben fizetnék ki, hanem heti rendszerességgel bankszámlára utalnák, és kötelezővé tennék a lakbér automatikus levonását.