Beiratkozás a Csongrády Lajos Alapiskolában a koronavírus idején (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Felvidék-szerte április 15. és 30. között zajlott a magyar tannyelvű iskolákban a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozás. Azon tanköteles gyermekek beíratását várták, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, valamint azon gyermekek törvényes képviselőinek jelentkezését, akik az előző tanévben az iskolalátogatás halasztását kérték.

A távoktatás és a járvány miatt az első osztályba való beiratkozás elveszítette azt a varázsát, ami eddig színes, ünnepi eseménynek számított szülőnek, gyermeknek, pedagógusnak egyaránt. Bár a tanintézmények elárvultak, ennek ellenére a beiratkozás alkalmával a legtöbb helyen személyesen várták a szülőket, akik ezúttal a gyerekek nélkül érkeztek. Volt olyan iskola, ahová elektronikus formában kellett elküldeni a jelentkezést.

A párkányi régióban hét iskola működik és két alsó tagozatos kisiskola. Ezekben a tanintézményekben így alakult a beiratkozás:

Ipolyszalkán, a Turczel Lajos Alapiskolába 15 jövendő elsőst írattak be szüleik. A párkányi körzet legdélebben fekvő községének iskolája a helyieken kívül Ipolypásztóról és Kiskesziről fogadja a tanulókat, így a jövendő elsősöket is. Az iskolának jelenleg 120 tanulója van, mondta el portálunknak Zalaba Zsófia igazgató.

A párkányi Ady Endre Alapiskolában jelenleg 660 diák tanul. Az első osztályosok száma a jövő tanévben 68-as létszámmal pótolja a kilencedikesek megüresedett helyét. Az idei évben is három első osztály nyílik – mondta el Fodor Zsuzsanna, az intézmény vezetője.

Az alsó tagozatos Nánai Alapiskolába hat gyermeket írattak be a 2020/21-es tanévre. A családias hangulatú kisiskola jelenleg 27 tanulóval működik, tudtuk meg Szúnyogh Anita igazgatótól.

Muzslán, az Endrődy János Alapiskolában is megtörtént a személyes beiratkozás, és elektronikus formában a hónap végéig fogadták a jelentkezéseket. Ölveczky Árpád igazgató elmondta, hogy eddig 12 gyermeket írattak be a szülők, de vannak a tavalyi évben kért halasztással élők is, így szeptemberig még változhat a létszám. Az iskolának jelenleg 160 tanulója van, a helyiek mellett Karváról, Kismuzsláról, Csenkéről, Ebedről és Párkányból látogatják tanulók az intézményt.

Kéménden, a Petőfi Sándor Alapiskolába a helyieken kívül Bényből, Kisgyarmatról, Bartról és Páldról járnak tanulók. A beiratkozás folyamán nyolc gyermek vált iskolakötelessé és négy halasztást kért gyermeket regisztráltak, így 12 elsőssel várják az új tanévet. Jelenleg az iskolának 184 tanulója van, mondta el Tímár Judit intézményvezető.

Szőgyénben, a Csongrády Lajos Alapiskolában jelenleg 142 diák tanul, az új tanévben 11 elsőst köszönthetnek. A szomszédos Bart községből a szülők a szőgyéni iskola mellett a kéméndit is választhatják. Míg az elmúlt években és a tavaly is érkeztek gyermekek Bartról, addig az idén Barton nem volt iskolaköteles kisgyermek, mondta el Szarka Andrea igazgató.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Köbölkúton, a Stampay János Alapiskolában 137 diák tanul. Az idei évben csupán a négy ballagó óvodást íratták be szüleik, és Fűrről érkezett 3 gyermek, így 7 elsőssel kezdődik az új tanév. A szomszédos Kisújfaluról csupán a felső tagozatba érkeznek az ottani kisiskola diákjai. Czibor Katalin igazgató portálunknak elmondta, hogy mindezek ellenére bizakodva tekint a jövőbe, és szeptemberig bezáróan nyitott szívvel vár újabb kisdiákokat az első osztályba.

A Kisújfalui Alapiskola is várta a jövendő elsősök jelentkezését. Az alsó tagozatos kisiskolába a jövő tanévre hat gyermeket írattak be, ami az elmúlt évekhez viszonyítva jó eredmény, mondta Kiss Mária igazgató.

A Kürti Alapiskolát a helyiek mellett a szomszédos Fűrről érkező tanulók látogatják, jelenleg 121-en.  Kilenc gyermeket írattak be az első osztályba, akik a tíz ballagó kilencedikes diák hiányát pótolják. Hat szülő kért halasztást a követő tanévre – mondta el Szabó Andrea igazgatóhelyettes.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke ezt üzente a jövendő elsősök szüleinek:

„Várva várt, ám nagy felelősséggel járó döntés, amikor a szülők gyermeküket iskolába íratják. Tanulni bárhol lehet, de nem mindegy, hogyan. A hozzáértő, tiszteletre méltó szakemberek szerint az ismereteket legkönnyebben anyanyelvünkön sajátíthatjuk el.
Reméljük, kedves szülők, hogy önök sem ingadoztak egy pillanatig sem, és eldöntötték, hogy megadják az esélyt gyermeküknek, hogy anyanyelvén tanulhasson. Számukra ez a nyelv az eszköz, a segítő erő a fejlődésben, az emberré formálódásban. A „ki vagyok én?” kérdésre csak akkor tudunk pontosan válaszolni, ha arra a kérdésre is tudjuk a választ, hogy mik az előzményeink, a gyökereink. „Magyarnak lenni nem származás, de vállalás dolga“ – hagyta ránk örökül Illyés Gyula. Ne tagadjuk meg elődeink hitét!”

A fent említett iskolák vezetői és pedagógusai, csatlakozva Fekete Irén üzenetéhez, bíztak a szülők észszerű és bölcs döntésében, ami szerint a 2020/21-es tanévben a párkányi régióban szeptemberben 146 elsős kisdiák foglalja el helyét a magyar iskolák padjaiban.