A kassai premontrei templom (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Olvasóinknak beszámoltunk a kassai premontrei templomban történtekről nagycsütörtök délutánján. MUDr. Fraenkel Emil számon kérte a templomban, miért nincs magyar miseközvetítés a húsvéti ünnepek alkalmából. Az apátság 47 soros hivatalos nyilatkozatot tett közzé a tegnapi nap folyamán. Ennek az a furcsasága, hogy azt senki sem írta alá. Most ennek lényegi részét ismertetjük.

Az elején leírják, hogy a készülődést az orvos zavarta meg. Nagycsütörtökön önkényesen behatolt a sekrestyébe, ahol szóban tiltakozott a szlovák nyelvű misék megtartása ellen a húsvéti ünnepek alkalmával.

Az ismeretlen levélíró azt állítja ezután, hogy a templomban csak azok az emberek tartózkodtak, a Szlovák Köztársaság főhigiénikusának 2020. április 6-ai rendeletével összhangban, akik nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak és a műszaki alkalmazottak, akik az interneten keresztül történő sugárzást biztosították, valamint a rend tagjai.

Fraenkel doktornak ezzel kapcsolatban más a tapasztalata. „Fényképes bizonyítékom van rá, hogy a templom oldalkápolnájában, a közvetítő berendezésektől távol, legalább 12 civil ruhát viselő, többek között kiskorú személy tartózkodott. Tehát a nyilatkozat ezen állítása nem fedi a valóságot. Ezek a személyek jogosulatlanul tartózkodtak a templomban, és megérkezésemet követően azonnal kivonultak a sekrestyébe.”

Nagycsütörtök Kassán

Ezután a nyilatkozat közli, hogy az orvos nem volt hajlandó elhagyni a templom területét és ezért rendőröket hívtak, akikkel távozott. Leszögezik, hogy a doktornak nincs semmilyen hivatalos megbízatása, a Pásztor Zoltán püspöki helynöktől sem, aki a kisebbségek pasztorációjáért felelős, így ezt az ő magánakciójának tekintik.

A püspöki helynökkel való megegyezés után úgy döntöttek, hogy az ünnepek alatt szlovák miséket fognak ebben a templomban tartani.

Majd következik egy, megint csak érdekes bekezdés. Megjegyzik, a magyar hívek nem álltak elő olyan óhajjal, hogy magyar misét szeretnének hallgatni húsvétkor, vagy bármikor a korlátozó intézkedések idejében.

Vajon a magyar hívek lelki üdvével nem kellene ilyenkor törődni? Ez úgy látszik nem merült fel.

„Nem indokolt -, közli az orvos -, hogy egy olyan templomból, ahol régóta a húsvéti szent három nap alkalmával csak magyar szó hangzott el, külön kérvényezni kelljen a magyar nyelvű közvetítést akkor, ha ennek a műszaki feltételei eleve adottak. Az pedig, hogy adottak, abból is nyilvánvaló, hogy a szlovák szertartás közvetítése megtörtént, úgy a premontreiek templomából, ahogyan további hat másik templomból is Kassa város területén. A híveknek a járványügyi helyzet okán nem áll módjában külön petíciót készíteni és azt átadni a premontrei rend képviselőjének.”

Kassán 100 év után megszűnik a húsvéti magyar katolikus szertartás – állítólag ideiglenesen

Pásztor Zoltán püspöki helynök közölte portálunkkal, hogy magyar miséket tartottak ugyan, de műszaki gondok miatt ezeket nem tudták sajnálatukra online sugározni. A hálózat túlterhelt volt és nem tudtak megoldást találni.