Megjelent az Opus idei második lapszáma. A 2020/2. szám tartalmából válogattunk. A lap Belinszki Zoltán Csonka hármasoltár című, a közelmúltban elhunyt Soóky Lászlónak ajánlott versével nyit, melyet Kontra Ferenc Határfolyó című, az 1990-es évek eleji délszláv háborúhoz visszavezető elbeszélése követ.

Jász Attila A bölények kipusztulása című versciklusának két darabja ízelítő a költő készülő kötetéből. A Szépírás rovat további olvasnivalói: Márton László beszélgetése a hetvenéves Varga Imrével; Petőcz András és Bíró József új versei, s itt fejeződik be Géczi János
előző számunkban megkezdett Születésnap című elbeszélése is.

A  Prágában élő Papp Imre verseihez Balla Kálmán írt utószót. Mellette Zalán Tibor Hodossy Gyula költészetét elemzi, Tóth László pedig Oláh János és nemzedéke portréjához szolgáltat adalékokat. A 2000-es évek elején elhunyt Tóth Eszter ma is figyelemre méltó költészetét Smid Róbert mutatja be nagyívű tanulmányában.

A szlovákiai magyar irodalom két jelese, Peéry Rezső születésének 110. és Fábry Zoltán halálának 50. évfordulójáról emlékezik meg a lap levélváltásuk közlésével. S itt olvashatók még Mizser Fruzsina, Csanda Gábor és Varga Imre recenziói Szalay Zoltán Faustus kisöccse, Bárczi Zsófia Vidéki lyányok énekeskönyve és Géczi János A kancsólakó kígyó című könyveiről.

A Láthatár rovatban egy kiváló amerikai költő, W. S. Merwin versei, valamint a már a Nobel-díjra is jelölt mozambiki író, Mia Couto novellái olvashatók Bodnár Gyula, illetve Pál Ferenc fordításában.

Végül a pályakezdőknek teret adó Küszöb rovat Leczo Bencét és Csillag Balázst
mutatja be kisprózáival, Katona Nikolast pedig Mondatok című hosszúversével szerepelteti.
A szám képzőművészeti anyaga ezúttal a Prágában élő Lőrincz Zsuzsa munkáiból ad válogatást.

A lap idei 1. és 2. száma a Szlovákiai Magyar Írók Társasága
www.szmit.hu honlapján is olvasható.