Fotó: SZRKE

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020. május 5-én módosította korábbi rendelkezését, és az alábbi feltételek betartása mellett 2020. május 6-tól engedélyezte a nyilvános istentiszteletek tartását.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetői az alábbi körlevélben tájékoztatták a híveket.

–              a templomba belépni és ott tartózkodni kizárólag a felső légutak maszkkal, sállal, vagy kendővel történő eltakarásával lehet. Belépésnél kézfertőtlenítőt, vagy egyszer használatos kesztyűt is használni kell.

–              be kell biztosítani, hogy az emberek közötti távolság (a közös háztartásban élők kivételével) legkevesebb 2 méter legyen (megjegyzés: a templomban egymástól megfelelő távolságra ki kell jelölni az elfoglalható helyeket!)

–              köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, esetleg könyökhajlatba szabad és mellőzni kell a kézfogást

–              az istentiszteleteken nem vehetnek részt azok, akik karanténban vannak, vagy fertőző légúti megbetegedésre utaló tüneteik vannak

–              külön istentiszteletet tartani a 65 év feletti korosztály és a veszélyeztetett csoportba tartozók számára

–              gondoskodni kell a templom szellőztetéséről és az érintkezési felületek, fogantyúk, kilincsek, s az istentiszteleten használt tárgyak fertőtlenítéséről

–              a templom elhagyásánál szintén ügyelni kell az emberek közötti 2 méter távolság betartására és kerülni kell a templom előtti csoportosulást.

Az úrvacsorai közösség gyakorlását hasonló módon ajánljuk, mint ahogy azt már korábban tettük: a darabokra vágott kenyeret maga az úrvacsorával élő vegye el a tálcáról, és a bor vétele inkább kisebb poharakból történjen, amit a gyülekezet vezetősége, vagy az úrvacsorai közösségben résztvevő tagok maguknak biztosítanak.

Az ezekben történő eljárást a gyülekezetek vezetéségének bölcs döntésére bízzuk.

„Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és a békesség Istene lesz veletek.” (2Kor 13,11) – írja körlevelében Fazekas László református püspök és Fekete Vince főgondnok.

(Reformata.sk/Felvidék.ma)