Reviczky Gyula dobormű Túri Török Tibor alkotása a Reviczky Ház folyosóján (Fotó: Reviczky Társulás)

A Reviczky Társulás a szórványosodó lévai magyar közösség egyik legfőbb bástyájaként működésének biztosításához jószívű emberek támogatását várja.

„Az életben adódnak olyan helyzetek, amikor akaratunkon kívül alapvetően megváltoznak a mindennapjaink és bevett szokásainkat nem tudjuk gyakorolni. Vannak helyzetek, amikor a változások komoly gondokkal járnak. Sajnos társulásunkat is elérte a baj” – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

Mint kiemelték: rendezvényeiket kénytelenek voltak lemondani, s az anyaországi és helybeli partnereik támogatásai késnek.

„Mivel minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a lévai magyarság utolsó bástyáját életben tartsuk, s odaadó munkánkat folytathassuk, hozzátok, jószívű emberekhez fordulunk segítségért. Kérünk bennetek, hogy a lehetőségeitekhez mérten támogassátok társulásunkat adományaitokkal, melyekkel nagyban járulhattok hozzá kisebbségünk egyik, ha nem legfontosabb intézményének a megőrzéséhez”

– jelezték a közleményben.

Minden egyes adományt alázattal és hálával fogadnak, s egyben köszönnek is! Az adományokat az alábbi bankszámlaszámra várják:

IBAN: SK6952000000000007928952SWIFT/BIC: OTPVSKBX
OTP Banka a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Slovakia
Združenie Reviczky – Reviczky Társulás
Vojenská 28
Levice 93401
Slovakia

Az 1997-ben alakult lévai Reviczky Társulás tevékenységének fő célja a lévai és környékbeli
magyarok kultúrájának, oktatásügyének, szellemi életének fejlesztése, emberi jogai védelmének támogatása, a vállalkozások fellendítésének segítése Léván és környékén, tehetséges fiatalok támogatása, a felnőttoktatás támogatása, valamint kiadói tevékenység.

A társulás fenntartója a Reviczky Háznak, mely kis színháztermével, számos klubhelyiségével a mai napig már több mint ezer kulturális, ismeretterjesztő és közösségépítő rendezvénynek volt a színhelye.

A Reviczky Ház a társulás mellett a Lévai Magyar Asszonyok Ligája, a Lévai Szent
László Kör, a Lévai Magyar Dalárda és a 46. számú Kittenberger Kálmán Cserkészcsapat közös otthona.

Emellett közös találkozóhelye minden kultúrát kedvelő barátnak.

A Reviczky Társulás helytörténeti, irodalmi és zenei szakosztálya és a Reviczky Házban tevékenykedő szervezetek rendszeres önkéntes munkával helyi hagyományaink és értékeink felkutatói és megmentői.

Ennek a közös összefogásnak köszönhetően született meg például a helyi történelmet,
kultúrát, irodalat bemutató 10 kiadvány, a Lévai Nemzeti Őrsereg 1848-as
zászlómásolata, újult meg és vált emlékhellyé a nagysallói csatában megsebesült, Lévára
szállított, itt ápolt, s elhunyt 48-as honvédek tömegsírja, lett újraállítva Várady János 48-as
honvédőrnagy síremléke, született meg Reviczky Gyula melldomborműve, valamint 35 történelmi sírhely gondozását is örömmel vállalták, hogy azt a következő nemzedékek számára is megőrizzék.

A múltunkat ismerő, hagyományainkat továbbadó és értékeinket megőrző fiatalok közösségét építik a társulás ifjúsági szakosztályában, mely már számos emlékezetes
rendezvénnyel örvendeztette meg a lévai és Léva környéki magyar fiatalokat.

„Célunk továbbra is lelkesen folytatni tevékenységünket, melyet 2015-ben Esterházy János-díjjal, 2016-ban pedig Léva város polgármesterének díjával ismertek el”

– hangsúlyozta a Reviczky Társulás vezetése.