A közelgő Trianon-évforduló, valamint a Beneš-dekrétumok ügyében történt újabb fejlemények kapcsán az Új Egység Mozgalom nyílt levéllel fordult a miniszterelnökhöz, melynek szövege alább olvasható.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Kormányhivatali Illetékesek!

Tudomásunkra jutott, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán elmarasztaló ítélet született egy, a beneši dekrétumokat érintő ügyben.

Sokan hitték, hogy az elnöki dekrétumok eszmeisége már csak névleges, ám ez az eset bebizonyította, hogy (egyebek mellett) a dekrétumok máig tartó hatálya a mai napig gátolja nemzeteink egyenrangú és egyenjogú együttélését.
Mi, az Új Egység Mozgalom (ÚEM), mint társadalmi mozgalom tagjai, szeretnénk hinni és bízni abban, hogy a jelenlegi szlovák kormány is érdekelt abban, hogy a nemzetiségi kérdéseket ne használhassák ki többé pártpolitikai és haszonszerzési célokra.

Arra szeretnénk ösztönözni a szlovák kormányt, hogy az évszázados nemzetiségi ellentéteket közös erővel próbáljuk meg feloldani.
Szeretnénk odahatni, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti államközi bilaterális kapcsolatok, valamint ami még fontosabb, a két nép közötti társadalmi, politikai érintkezések (szimbolikusan is) egy szintre léphessenek.

Amíg ugyanis érvényben vannak a Beneš-dekrétumok, addig nincs egy szinten e két nép kapcsolata. Úgy gondoljuk, az ilyen ellentétek csak addig léteznek, amíg a politikai érdekek azokat életben tartják.

Megkérnénk ezért a tisztelt kormányt, hogy döntései során mindig a megbékélést tartsa szem előtt, úgy, ahogyan az kormányra kerülése óta tapasztalható!
Ennek jegyében szeretnénk Önöket megkérni a trianoni békediktátum századik évfordulója idején (mely szlovák részről pozitívan értékelt, ám a magyar nemzet számára traumaként megélt) – enyhítve az emlékezés nehéz örökségét – a magyar nemzetrész itt élő tagjait a kollektív bűnösség elvével megbélyegző Beneš-dekrétum eltörlésére. Egyúttal kérjük az SzK állampolgársági törvényének a megbékélés jegyében történő mielőbbi újratárgyalását is!

Örömmel üdvözöljük a jelenlegi kormány nyitottságát nemzeteink megbékélésének irányában. Szeretnénk felhívni továbbá a figyelmet az etnikailag vegyesen lakott régiók nyelvhasználati jogigényének, az ún. kétnyelvűsítésnek a lehetőségére. Szeretnénk rámutatni, hogy Európa számos országában vannak több hivatalos nyelvet használó önálló (autonóm) régiók, melyek szinte mindenütt az adott állam legfejlettebb régiói.
Hisszük, hogy kultúráink nem vesznek el egymás értékéből, hanem egymást gazdagítják. Jó példa lehet erre Svájc, vagy Dél-Tirol esete.

Tisztelettel kérjük a fent leírt kéréseink, javaslataink figyelembevételét.
Ne feledjék, hogy a döntés most az Önök kezében van ahhoz, hogy térségünkbe valódi változást hozva kormányozzanak, mellyel olyan jövőt építhetnek, amelyben utódaink is büszkén és becsülettel élhetnek együtt!

Előre is köszönjük kezdeményezésünk pozitív elbírálását.

Tisztelettel: az ÚEM vezetősége

(Új Egység Mozgalom)