Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

Alsóbodokon, az Esterházy János Zarándokközpontban a szabadtéri oltárnál június 3-án Esterházy János boldoggá avatásáért Mons. Ďurčo Zoltán, püspöki helynök szentmisét mutatott be.

Az atya kiemelte, hogy az alsóbodoki zarándokközpontba Paulisz Boldizsár a Kárpát-medence tájairól származó növényeket telepített, melyek a maguk természetes szépségükben szimbolizálják az összetartozást. Ďurčo atya utalt arra, hogy a trianoni békediktátum 100 éves évfordulója előestéjén tartják ezt a misét. Arról is szólt, hogy Igor Matovic miniszterelnök pozitív gesztust tett azzal, hogy elismerte, a magyaroknak fáj a trianoni szerződés. A remény viszont előremutató, mert felhívta az itt élő szlovákokat és a magyarokat, valamint a többi nemzetiségeket, hogy közösen építsék a jövőt.

Ďurčo Zoltán atya hozzátette, ez szép gondoltat, de az Istenbe vetett hitünkre is szükség van ahhoz, hogy bizalommal tudjunk tekinteni a jövőbe. Elgondolkodtató tényként hozzáfűzte, hogy amikor elárvul egy nép, egy ország, akkor szükségünk van vigaszra.

Ezt a vigasztalót, a szent lelket küldte nekünk Jézus, hogy a szomorúságot el tudjuk viselni és reménnyel tudjunk tekinteni nagy fájdalmunkban a jövőbe. Ez a lelkület vezette Esterházy Jánost is, aki a szlovák parlamentben szintén arra kérte a képviselőket, hogy kölcsönösen és egymást tisztelve munkálkodjanak.

Bíró László tábori püspök a nemzeti összetartás napjával és Isten szolgája Esterházy János lelki örökségével kapcsolatos főpásztori üzenetét felvételről közvetítették a hallgatóságnak. Feltette a kérdést, a trianoni centenárium előestéjén mit jelent számunkra Esterházy Jánosra emlékezni?

Válaszában kiemelte, hogy a nemzeti összetartozás mögött ott van a szentek közössége, majd a Kárpát-medencei összetartozás erősítésére szentek életének üzeneteit tolmácsolta.

Ők a nemzeti összetartozás élő közbenjárói. A nemzeti összetartozáskor ne evilági távlatokban gondolkodjunk, hanem lássuk a világot felülmúló érdekeit és azokat a szenteket, akik segítik törekvéseinket.

Lássuk, hogy ez nem emberi erőlködés, hanem a trianoni centenárium előestéjén higgyük azt, hogy van egy természetfölötti összefogás fölöttünk, amit tisztelünk határon innen és túl.

Esterházy János központi üzenetét szimbolizálja az alsóbodoki mauzóleum. Esterházy a keresztben látta a szétszakítottság megoldását, úgy, hogy a kereszt függőleges szára szimbolizálja számunkra a Krisztusban gyökerező életet.

Esterházy János életét a kereszt fogja össze és öleli át. Ha a kereszt fog össze, nem számítanak a határok, mert összefogásunk nem látszat csupán. A kereszt fog megtartani bennünket. Esterházy János ezen üzenete nem elhanyagolható. Építette az egységet, s nemcsak a magyarok között. Számtalan politikai áramlat vette körül. Gondolkodott, hogyan lehetne összefogni Európát? Közép-európai módon ragaszkodott szülőföldjéhez, ahogyan mi is ragaszkodjunk az őseink földjéhez. Példaképünk úgy szolgálta az európai egységet, hogy abban a magyarok, a szlovákok és a lengyelek együtt voltak. Ez a keresztény egységet jelenti. Gyakorlatilag hídember és próféta volt. Előkészítette azt, amit ma V4-eknek nevezünk.

Politikai törekvése elmélyítette abban a hitében, amit a felelősségteljes politikusok ma is látnak, hogy nincs más egységesítő erő, csak a kereszténység.

Ki-ki a maga felekezetében élje meg a hitét és keresztényként dolgozzunk együtt Közép-Európa egységén, követve Esterházy János példáját! Ez a keresztény alap képes megőrizni, megmenteni Európát. Akik nem így cselekszenek, azok nem a jövőt építik. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy összefogó ereje csak a Krisztusban gyökerező életnek van.

A szentmise közös imádkozással, áldozással és énekléssel ért véget.

Bölcskei Tímea felvételei az eseményen készültek.