Fotó: europeana.eu

Gróf Coudenhove Kunó nyugalmazott császári és királyi dragonyos-főhadnagy, később honvédhuszár-ezredes 1858. március 15-én született Kecskeméten. Esküvője 1887. április 16-án volt Abbáziában Breuner Ernesztina grófkisasszonnyal, gróf Breuner Ágost főrendiházi tagnak és nejének szül. Széchenyi Agáta grófnőnek leányával. Katonai pályája során császári és királyi hadiérem, illetve katonai érdemkereszttel tüntették ki.

Katonai pályája mellett a szuverén máltai-rend lovagja és császári és királyi kamarás volt. 1913-ban tagja lett a Királyi Magyar Automobil Clubnak, tagja volt továbbá az oroszkai Garamvölgyi Cukorgyár Részvénytársaság igazgatói tanácsának.

Másodunokatestvéri rokoni szálak fűzték Richard Coudenhove-Kalergihez, aki a mai Európai Unió alaptézisének, az 1922-ben kiadott Páneurópai eszménynek a kidolgozója és az Európai Parlamenti Unió kezdeményezője volt (1947).

Hosszú, súlyos betegség következtében 58 éves korában, 1915. június 6-án halt meg a bécsi Löw-szanatóriumban. A bécsi Schotten templomban ravatalozták fel, tetemét onnan folyó hó 10-én Zselízre szállították a családi sírboltba. A Szentmise-áldozatot június 9-én Bécsben, 12-én pedig Zselízen és Ipolyvisken mutatták be érte.