Július 17-én 80 éves korában elhunyt Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció nyugalmazott prefektusa. II. János Pál és XVI. Benedek közeli munkatársa volt. Halálának hírét a lengyel püspöki konferencia jelentette be. Ferenc pápa részvéttáviratban fejezte ki gyászát: „Tanúságot tett a papi buzgóságról, az evangéliumi hűségről és az egyház építéséről.”

Neve közismert úgy a világegyház, mint a kelet-európai egyházjogászai között. Szepesváralján, a kétévente megrendezett egyházjogi szimpóziumon gyakran volt előadó.

Sokan ismerték, e sorok írója is. Erdő Péter bíboros úr társaságában többször találkoztunk. Nagy barátja, tanácsadója volt úgy a szlovákiai, mint a magyarországi rendszerváltás utáni időszak egyházi joggyakorlatának. Az Úr adjon neki örök nyugodalmat.

Július 18-án délelőtt 11 órakor tartották a lengyel főpásztor temetési szertartását a Szent Péter bazilikában, amelyet Leonardo Sandri bíboros, a Bíborosi Kollégium aldékánja vezetett, más bíborosok koncelebrálásával. A szertartás végén Ferenc pápa végezte el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát.

Grocholewski bíboros a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa volt 1999-2015 között. A Római Kúriában különböző megbízatásokat töltött be, amelyek elsősorban az egyházjoghoz és a neveléshez kapcsolódtak. Ez a két terület jelentette a bíboros képzettségének és munkájának pilléreit.

Ferenc pápa részvéttáviratában Wladislaw Grocholewskihez, a bíboros testvéréhez fordult és lelki közelségét fejezte ki neki. Hálával emlékezett meg az elhunyt kiváló munkájáról, amelyet a Pápai Gergely és a Lateráni Egyetemeken végzett az egyházjog docenseként, valamint számos tudományos publikáció szerzőjeként.

A pápa kiemelte nagylelkű szolgálatát a Szentszék különböző posztjain. Tanúságot tett a papi buzgalomról, az Evangéliumhoz való hűségről és az egyház építéséről – méltatta. Végül gyásztáviratában a pápa imájáról biztosította a gyászolókat és apostoli áldását adta rájuk.

Zenon Grocholewski (Fotó: diecezja.pl)

„Az Istennek, a lengyel népnek és a világnak szentelt odaadó szolgálat hosszú évei után Zenon Grocholewski bíboros visszatért az Atya házába” – a lengyel püspöki konferencia elnöke Stanisław Gądecki érsek ezzel a tweettel fejezte ki gyászát honfitársa halála miatt. Az érsek arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunyt bíborosért, hogy az Úr fogadja be és adjon neki békét.

Zenon Grocholewski 1939-ben született egy négygyermekes család harmadik fiaként Lengyelországban, a poznańi főegyházmegyében. Az érseki szemináriumban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1963-ban szentelték pappá. Három évvel később Rómában szerzett diplomát, majd doktorátust kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. Szakdolgozatát latinul írta házasságjogból. Ezt követően a Rota Romana bíróság ügyvédjeként szerzett diplomát. 1972-1999 között az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságán dolgozott jegyzőként, majd kancellárként.

1982-ben II. János Pál titkárnak, majd prefektusnak nevezte ki és 1983-ban püspökké szentelte, 1991-től érseki rangra emelte.

1999-ben a lengyel pápa a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusává nevezte ki és a Pápai Gergely Egyetem, a Pápai Biblikus Intézet, a Pápai Egyházzenei Intézet, valamint az Arab és Iszlám tanulmányok Pápai Intézetének és a Keresztényrégészet Pápai Intézetének nagykancellárjává tette.

II. János Pál 2001-ben kreálta bíborossá. Grocholewski bíboros részt vett 2005-ben és 2013-ban a konklávén. Két évvel később, korára való tekintettel 75 évesen lemondott prefektusi pozíciójáról a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció élén.

2013-ban a Vatikáni Rádió magyar adása interjút készített a lengyel főpásztorral, aki abban az évben Mindszenty József bíboros római emlékmiséjének főcelebránsa volt.

II. János Pál pápa és Zenon Grocholewski bíboros 2001-ben (Fotó: EPA)

2013. május 4-én a római Celius-dombon lévő Santo Stefano Rotondo bazilikában Zenon Grocholewski lengyel bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa vezette az ünnepélyes koncelebrációt, amelyen a római magyar papok és világi hívek Mindszenty József bíborosra emlékeztek, halálának 38. évfordulóján. A hercegprímásra emlékező szentmisét megelőzően a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa interjút adott a rádió magyar adásának, amelyben a következőket mondta:

„Mindszenty bíboros alakja a mai világ számára a hit szilárdságát jelenti. A rendíthetetlen hit embere volt. Hite védelmére törekedett még a nagy szenvedés árán is. Amikor 1948-ban bebörtönözték, olyan üldöztetésben volt része, amelyet az első keresztény évszázadokéihoz hasonlíthatunk. Levetkőztették, kigúnyolták. Már bíboros volt, amikor 39 napon át kínozták, hogy kényszerítsék annak beismerésére, hogy a nép ellensége. Azzal is fenyegették, hogy ebben a megalázó helyzetben idős anyukája elé vezetik. Ezek a legkegyetlenebb, legbarbárabb üldöztetések. Hite azonban soha nem rendült meg. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Ugyancsak jelentős a vértanúsága, amelyet fehér vértanúságnak nevezünk. Készen állt arra, hogy eltűrjön minden áldozatot hite védelmében, mivel tudta, hogy a hit győzni fog.”

– mondta Grocholewski bíboros, majd hozzátette: „Voltam e nagy hitvalló és vértanú sírjánál Máriazellben, majd Esztergomban és imádkoztam a sírjánál”.

Az interjú emlékeztetett arra is, hogy Lengyelország és Magyarország gyakran küzdött együtt a szabadságért.

Ferenc pápa Grocholewski bíboros koporsójánál (Kép: Rome Reports/repro)

Kár, hogy a mai fiatalok csak kevéssé ismerik Wyszynski vagy Mindszenty bíborosok alakját. Mit tehetünk ma a keresztény Európa megújításáért? – hangzott a kérdés.

Grocholewski bíboros akkor a következőket mondta:

„Azt hiszem, hogy a társadalmainkban jelen lévő egyik negatívum pontosan az, hogy figyelmen kívül hagyjuk a történelem tanítását. A kommunista történelem jelentőséget hordoz napjaink számára is. Gyakorlatilag haladó elméletnek, a jövő tudományos társadalmának hirdette magát, a paradicsomot akarta megvalósítani a földön. Ehelyett a lehető legkegyetlenebb volt, minden értéket elpusztított.

Azt hiszem, hogy ma tanulnunk kell ezekből az évekből. Nem minden haladás, tudomány az, ami magát annak nevezi. Kritikusnak kell lennünk. Ha visszaemlékezünk a kommunizmusnak erre a tragikus időszakára, akkor jobban élhetünk ma, vagyis kritikusak lehetünk egyes ma jelentkező irányzatokkal szemben. Sajnálatos, hogy hazáinkban kevéssé emlékeznek ezekre a nagy hősökre”.

Homíliájából a következő gondolatokat emelte ki:

„Mindszenty bíboros alakjára emlékezve a vasárnapi olvasmányokra utalok, amelyek két helyen említik a Szentlélek működését. Hangsúlyozni kívánom, hogy Mindszenty bíborost a Szentlélek vezette, egyrészt a Szentlélek világossága, másrészt a Szentlélek ereje. Ráhagyatkozott a Szentlélekre. Arra buzdítok mindenkit, hogy nyissa meg szívét és értelmét ennek a fénynek, ennek az erőnek, Magyarország, Európa és az egész világ javára.”

– mondta 7 évvel ezelőtti interjújában a most elhunyt Zenon Grocholewski bíboros.

No comment… mondhatnánk nyugodtan. Köszönjük, hogy ilyen nagy kaliberű főpapokat adott népeinknek a Gondviselés.