2019 februárjában Szegeden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát, melynek anyagát most egy karcsú kötetben jelentették meg.

A kötetet a konferencia szervezője dr. Zombori István, nyugalmazott múzeumigazgató szerkesztette, és a METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség Budapest, HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY) adta ki, felelős szerkesztője Várszegi Asztrik.

Potápi Árpád János államtitkár beköszöntőjében többek közt így szólt:

….a történelmi traumákat fel kell dolgozni. Mára már a két országnak, a két kormánynak a kapcsolatrendszere jelentősen javult, és elmélyült ahhoz képest, amely az elmúlt évtizedeket jellemezte.

 .. Ha azt mondjuk Széchenyiről, a legnagyobb magyar, akkor Esterházy János a legnagyobb felvidéki magyar volt  – méltatta Esterházy János kiemelkedő, példaértékű életét.

Az előadók valamennyien a felvidéki sors egy-egy területét elemezték.

Molnár Imre történész Esterházy János hősies hitvallását ismertette.

Várszegi Asztrik OSB püspök – a belga király lánya Stefánia főhercegnő és a pannonhalmi bencések kapcsolatáról tartott előadást.

Dániel Erzsébet LIMES-ANAVUM elnöke a csehszlovákiai magyarság megpróbáltatásait 1938-2010 között a Garam vidékéről elemezte.

Somorjai Ádám OSB emeritus vatikáni levéltáros a komáromi rendház 1919 utáni problémáit vázolta.

Szesztay Ádám történész, diplomata 1956 rövid és hosszú távú hatása a felvidéki magyarságra témáról tartott előadást

Géresi Róbert ref.püspök- helyettes a felvidéki magyar reformátusság életét a kommunista diktatúra alatt ismertette.

Puskás Imre helyettes államtitkár a Rómer Flóris terv eredményeiről a Felvidéken tartott előadást.

S végül dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott „Európa, mint a jogszűkítések terepe – különös tekintettel a felvidéki magyarságra” címmel tartott egy átfogó, elemző előadást.

A kötet értékét növeli, hogy sok fotóval és írásos dokumentum melléklettel, ill. statisztikai kimutatásokkal  illusztrálja az egyes előadásokat.

Szegeden őszre egy következő konferencia szervezését tervezik Trianon és az egyház témára, mely szintén majd kötetben is megjelenik.