Fotó: Valkó János

Igaz, hogy a fotókon távolról az esztergomi bazilika „árnyékában van csak” a párkányi római katolikus templom, vagyis a tornya, de most, hogy a külső felújítása befejeződött minden térből, távolságból kivillanó fehérségével mutatja az utat.

A tíz és a félezer lakosú kisváros több mint nyolcezer katolikus hívő egyetlen templomának világító tornya egyben üzenet is, nemcsak hívőknek, nemcsak katolikusoknak.

Szépségével a város éke lett a Szent Imre téren, a régi városközpontban.

Az 1701-ben épült templomot Keresztély Ágoston építtette későbarokk stílusban, Árpád-házi Szent Imre herceg tiszteletére. Eredetileg csak egy hajója és alacsony tornya volt. Az Esztergom Vízivárosi plébániához tartozott. Első adminisztrátora Hidassy János muzslai plébános volt (1699-1703).

Fotó: Valkó János

1734-ben gróf Eszterházy Imre esztergomi érsek megalapította Párkány plébániáját.
1878-ban Simor János érsek, prímás kiszélesítette és felújította a templomot. Erről tanúskodik a főbejárat felett elhelyezett latin felirat: JOANNES CARDINALIS SIMOR AMPLIAVIT ET RESTAURAVIT AD 1878.

1907-ben Rieger Ottó budapesti műhelyéből érkezik a templomba a ma is működő manuális orgona.

A II. világháború végén megsérült tornyot a hívek áldozatos munkájának és adományainak köszönhetően 1946-ban felújították.

Javítás előtt (Fotó: Valkó János)

1977-ben eredeti helyéről (a Fő utca és a Nánai út kereszteződéséből) a templomkertbe költöztették az 1766-ból származó későbarokk stílusú kálváriát.
A jelenlegi nagyszombati érsek, Orosch János párkányi működése idején (1999-2004) sikerült a templomot az orgonával együtt teljesen renováltatni, sőt a Szent Imrét ábrázoló főoltárképet is restaurálták.

A felújított templom újraszentelését 1996-ban összekötötték a templom építésének 295. évfordulójára emlékező ünnepséggel.

2017-ben Magyar Károly esperes ideje alatt a tetőszerkezet javítására került sor, főleg magyarországi és részben egyházmegyei támogatással sikerült befejezni a munkálatokat.

Fóthy Zoltán esperes másfél éve került a plébániára és szükségesnek látta a templom komplex felújítását.

Szerencsére olyan kivitelező cégre talált, amely vállalta a külső teljes javítását, annak ellenére, hogy az induláskor még nem volt meg a teljes összeg a munkálatok elvégzéséhez.

A felújítás első fázisa már tavaly ősszel megkezdődött.
A külső munkálatok a járvány ideje alatt, április végén folytatódtak, s július végén sikerült befejezni.

A közel hatvanezer euró értékű munkálatok befejezését anyagilag elsősorban, a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Nyitrai Egyházmegye, és a hívek adományozása segítette.

Javítás után (Fotó: Valkó János)

A város valódi ékessége lett a barokk templom, világos színével a tér legszebb építménye.

Fóthy Zoltán atya a belső javításokat a következő években szeretné folytatni, amelyhez szintén várja a külső támogatásokat, a hívek segítségét, s természetesen a város támogatását is.

Csak remélni tudjuk, hogy a templomkert, s benne az értékes barokk kálvária szoborcsoport, és a templom melletti Nepomuki Szent János szobra is rövidesen megkapja méltó jellegét elsősorban a várostól és lakóitól.

Mind a civil szervezetek, mind a város önkormányzata foglalkozott már egy Szent Imre szobor állítással is, amely emelné e kisváros történelmi, szakrális értékeinek megbecsülését.

Mindezen irányú fejlesztés, városszépítés előnyére válik a turisztikai szempontból is figyelmet érdemlő térségnek.

Fóthy Zoltán esperes hálával és tisztelettel köszöni meg a javításokhoz szükséges támogatásokat, adományokat mind a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, mind a Nyitrai Egyházmegyének, valamint a hívőknek, amelynek köszönhetően mintegy három hónap alatt befejeződtek a külső javítási munkálatok.