Cserkésztábor az Interreg szlovák-magyar együttműködés jegyében, szőgyéni és esztergomi cserkészek részvételével (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Kezdetét vette az Ecocenter Alapítvány által nyújtott pályázat lebonyolítása, mely az Interreg szlovák-magyar együttműködés (HUSK) keretében, a környezettudatosság jegyében valósul meg az idei év második felében, augusztustól decemberig bezáróan esztergomi és szőgyéni helyszíneken.

A határon átnyúló program első állomására került sor augusztus első hetében, esztergomi és szőgyéni gyermekek és fiatalok részére, az Esztergom térségében rendezett cserkésztáborban. A két országot képviselő partner, az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Óvoda mellett működő 68. számú Apor Vilmos cserkészcsapat, és a Szőgyén Község Önkormányzatát képviselő 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat volt. Az esztergomi cserkészek nyolc napos táborában három napot töltött együtt a két csapat, a pályázat értelmében.

Az Interreg magyar és szlovák nyelvű reklámcsíkja előtt a két cserkészcsapat vezetője: Svajcer Antónia (Szőgyén) és Retkes Kincső (Esztergom) (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A projekt középpontjában a környezeti nevelés és öko-tudatos oktatás bevezetése, hiányának pótlása, területspecifikus ismereteket tartalmazó tanulmányok létrehozása, a fenntarthatóság komplex értelmezése: társadalom és környezet, anyagtakarékosság, energia- és víztakarékosság, fenntartható termékek, közösségépítés és az egészségtudatos magatartás fejlesztése állt.

A téma kapcsolódik a cserkészet szellemiségéhez, hiszen törvényeik értelmében a környezetvédelemre, a természetszeretetre és a takarékosságra is figyelnek. A tábor idején, a cserkésztörvények és a táborozási szabályok mentén élik mindennapjaikat, körültekintőek, tudatosak és megfontoltak. Nem vágnak ki élő fát, csupán száraz fát használnak táborépítéshez, a kiásott területeket a tábor végén visszaállítják az eredeti állapotába, takarékoskodnak étellel-itallal, szelektáltan gyűjtik a szemetet, vigyáznak a természeti kincsekre, és a környezetet tisztább állapotban hagyják maguk után, mint ahogyan azt találták. A Kárpát-medencében működő cserkészszövetségekhez és csapataikhoz közel áll a zero waste életmód, vagyis a szemétmentes, tudatos környezetbarát megoldások gyakorlása, tanítása, és fejlesztése.

Tábori zászló és kereszt (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A tábor kerettörténete a trianoni centenáriumra épült, ami a nemzeti összetartozást erősítette az anyaországi és a felvidéki cserkészekben. A tábori zászlón a történelmi Magyarország térképe és a 325411 km a négyzeten felírás jelezte a százéves elszakítottságot, de egyben az együvé tartozást is.

A programok keretében naponta „ellátogattak” egy-egy elcsatolt területre, és élték a közös nemzeti-keresztény értékeket s felelevenítették a népi kultúrkincseket. Szombaton a kora esti órákban, Farkas Zsolt szőgyéni esperesplébános – aki maga is cserkész – látogatott el a táborba s tartott szabadtéri szentmisét.

Szabadtéri szentmise Farkas Zsolt atyával (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A programok közt teret kaptak a környezeti egészség megőrzésére irányuló foglalkozások, mint a szelektálás, az újrahasznosítás és az öko-tudatos élet megteremtésének különböző témái.  Látogatást tett a táborban az Ecocenter Alapítvány két munkatársa, Varga Viktória és Mészáros Anikó, akik szemléletformáló játékokkal, teszt és totó kitöltésével hívták fel a figyelmet a kockázati tényezőkre, valamint a megoldásokra a tudatos környezetvédelem kapcsán. Jelen volt táborban Retkes Rebeka projektmenedzser, aki a partnerek együttműködését segíti.

Mivel a program a diákok ösztönzésére irányul, szeptembertől a két partnerintézmény, az esztergomi Mindszenty József Katolikus Iskola és Óvoda, valamint a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tanulóinak közös találkozásaival folytatódik a pályázat lebonyolítása, esztergomi és szőgyéni helyszíneken. A találkozók fő elemei: a játékos tanulás, fenntarthatósági témahét és témanapok, interaktív kiállítások, elektronikus tananyag és annak beépítése a tantervbe, valamint a tapasztalatszerzést támogató célcsoport-kommunikáció online elemekkel. A projekt decemberben zárul, ünnepélyes kiértékeléssel és kiállítással.