Fotó: pixabay.com

A koalíció képviselői a felsőoktatási intézményekről szóló törvény olyan módosítását terjesztik elő, amely lehetővé teszi a titulusok visszavonását. Erről pénteken tájékoztatott Dáša Macaríková, az OĽANO mozgalom szóvivője.

A törvény nem lesz visszaható hatályú, vagyis visszamenőleg nem teszi majd lehetővé a titulusok visszavonását.

A javaslat szerint a módosítás 2021-től lépne érvénybe, tehát csak azokra a szakdolgozatokra és diplomamunkákra vonatkozna, amelyeket a következő év januárja után adnak le.

Az OĽANO azt állítja, hogy a szlovák felsőoktatásnak reformokra és a záródolgozatok szigorúbb értékelési feltételeire van szüksége. Hangsúlyozták:

a rendszer nem kedvezhet a hanyag diákoknak vagy a felsőoktatási intézmények alkalmazottainak.

A mozgalom szerint a módosítás egy olyan elvet vezet be, mely szerint a tudományos fokozatot az vonhatja vissza, aki azt odaítélte. Az államvizsgát pedig újabban az egyetem rektora érvénytelenítheti, „ha a záródolgozat vagy ennek egy része bizonyíthatóan nem a végzettséggel rendelkező személy munkája, vagy a végzettséggel rendelkező személy szándékosan jogtalanul használta fel egy másik munka valamelyik részét, vagy esetleg a munka egészét lemásolta, és ezáltal olyan előnyre tett szert, amely hozzásegítette őt a tanulmányai befejezéséhez.”

A rektor olyan esetben is léphet, ha a végzettséggel rendelkező személyt egy olyan szándékos bűncselekmény miatt ítélték el jogerősen, amely hozzásegítette őt a tudományos fokozat megszerzéséhez. „A felsőoktatási intézmény nevében a rektor jár el, a javaslatot ugyanakkor a tanácsadó bizottságnak kell benyújtania. A törvény abban különbözik a cseh verziójától, hogy ebben változtatnának a bizottság összetételén. A bizottság egyik egyetemi alkalmazottja helyett egy jogásznak kellene jelen lennie” – magyarázta az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium.

Mint hozzátették, a felsőoktatási intézményekről szóló törvény módosítása az ország új vezetésének prioritásai közé tartozott.

„A politikusok diplomamunkái körüli botrányok felfedték a felsőoktatás egyik alapvető problémáját. A diákoknak műveltséget és tudást kell szerezniük, nem csak tudományos fokozatot, amely a névjegykártyán ugyan jól mutat, de nem garantálja a képzettséget. A színvonal emelkedése érdekében azonban sokkal több változtatásra van szükség, nem csak erre” – közölte Richard Vašečka (OĽANO), az iskolaügyi parlamenti bizottság elnöke. A törvénymódosítás szerinte csak az első lépés a színvonalasabb és igazságosabb felsőoktatás biztosításához. A törvényjavaslattal minden koalíciós partner egyetértett.

Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke hozzátette: egy olyan rendszer bevezetése mellett döntöttek, amelynek köszönhetően a jövőben egyértelművé válik, hogy valaki megszegte-e a szabályokat vagy sem. „Ha igen, nem lesz kétség afelől, hogy kinek kell lépnie, és ki az, aki a kétes módon szerzett titulust visszavonhatja” – mondta. „Úgy kell felállítani a szabályokat, hogy egy működőképes rendszer jöjjön létre, amelynek köszönhetően elkerülhetjük a felsőfokú végzettség megkérdőjelezhetőségét. Egyúttal kötelességünk, hogy visszaállítsuk a felsőfokú végzettség tekintélyét” – hangsúlyozta Radovan Sloboda (SaS), az iskolaügyi bizottság alelnöke.