Porciunkula búcsú Bacsfa-Szentantalon (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Augusztus 2-a porciunkula, azaz más néven Angyalos Boldogasszony ünnepe, ferences ünnep. Tájainkon többek között Érsekújvárott és Bacsfa-Szentantalon, a ferences búcsújáró helyeken emlékeztek meg erről az egyházi ünnepről.

Augusztus elsején, szombaton az ünnep előestéjén online vigília misét mutatott be Harsányi Pál Ottó esztergomi ferences szerzetes Érsekújvárból, akivel a helybéli ferences lelkiatya, Kovalcsik Zoltán Cirill misézett együtt. Közreműködött a felolvasásban a cserkészet képviselője.

Cirill atya bevezetőjében elmondta, nagyon sajnálja, hogy a helyiek lehetnek csak jelen,

megszakadt a sok-sok évtizedes, sőt évszázados hagyomány, hiszen talán a török idők óta nem fordult elő, hogy nem jöhettek a közelebbi és távolabbi környék zarándokai az Angyalos Boldogasszony ünnepére, mint most a vírusveszély miatt.

Azonban a technika segítségével szerencsére otthonaikból be tudtak kapcsolódni az eseményekbe. Cirill atya azt kérte a hívektől, imádkozzanak együtt azért, hogy jövőre újra sokan eljöhessenek, testben, lélekben megerősödve, hiszen olyan jó elzarándokolni Érsekújvárba, s ez most hiányozni fog a búcsúból.

Ezen az ünnepen az Assisiben található kis templomocskának a búcsúját üljük, melyet Szent Ferenc újított meg. A Porciunkula kápolna fölé a 16.század második felétől a 17.század derekáig (1569-1640 között) hatalmas templom, az Angyalos Boldogasszony bazilika épült. Szent Ferenc ebben a kápolnában rakta le az ún. Kisebb Testvérek Rendjének alapjait, továbbá társaival együtt itt találták meg szerzetesi hivatásukat, innen indította el Ferenc a klarissza nővéreket.

Assisi Szent Ferenc rendalapítónak egy alkalommal megjelent a kápolnában Jézus és a Szűzanya. Azt mondták neki, kérjen egy nagy kegyelmet. Ferenc kívánsága az volt, hogy aki ezt a kápolnácskát meglátogatja, nyerhessen el teljes búcsút. Az Úr Jézus erre Ferencet a pápához – III. Honoriushoz – utasította, aki 1216-ban teljesítette is Ferenc kérelmét, így jóváhagyásával augusztus 1-jén déltől másnap éjfélig minden évben a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút nyerhetnek azok, akik felkeresik a Porciunkula kápolnát, bűnbánatot tartanak, szentgyónáshoz járulnak, szentáldoznak és imádkoznak a pápa szándékára Miatyánkot, Hiszekegyet, Dicsőséget. A későbbiekben bővítésre került sor, teljes búcsú nemcsak ferences, hanem plébániatemplomban, valamint katedrálisban is elnyerhető. Megemlítendő az is, hogy Assisi Szent Ferenc földi életpályáját ebben a kápolnácskában fejezte be, amely átmenet volt az örök életbe.

Augusztus 2-án, vasárnap este hattól a ferences kegyhelyen, Bacsfa-Szentantalon is megrendezték porciunkula ünnepét a kegytemplomban. Schranko László helyi plébános tartotta a búcsúi misét Jankó Gábor egyházgellei plébános koncelebrálása mellett.