(Fotó: Zilizi Kristóf)

Július, vagyis őseink nyelvén áldás havának 31. napján, a  hagyomány szerint a nyitrai piarista templom dombján fejezte be földi életpályáját lovagkirályunk, Szent László 925 évvel ezelőtt. Liturgikus emléknapját egyházunk június 27-én üli meg. Halála évfordulójához kapcsolódóan az elmúlt években hagyományosan megemlékeznek Nyitrán a piarista templomban, a nyitrai és környékbeli, zoboralji magyar szervezetek, csoportok szervezésében.

A július 31-ei alkalmon először Józsa Mónika karnagy vezetésével Szent Lászlót dicsőítő énekek csendültek fel, hangolódva az ünnepre. A főpapi mise ünnepi celebránsa és szónoka dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök volt.

A misében kérték szentünk közbenjárását azért, hogy nemzetünk, hazánk, családunk, magunk továbbra is a jó Isten tenyerében legyen, ő hordozzon, oltalmazzon, óvjon védő kezeivel bennünket a nehéz időkben is.

A misén koncelebráltak Józsa Attila ógyallai plébános, Sebő László diakónus és Németh Rezső lelkiatya. A lelki eseményt a nagycétényi dr. Zeman István, a szervezők egyike vezette fel. A bevonulási énekben a 293-as énekből ünnepelt szentünket megszólító sorát énekelték: „László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád.“

(Fotó: Zilizi Kristóf)

Az áldozati liturgia elején a Nyitra környéki zoboralji magyar falvak, többek között Kolon, Gímes képviselői népviseletbe öltözve vitték az adományokat – köztük piros, fehér, zöld szalaggal átkötött cipót – a püspök úrnak a főoltárra.

A mise vége felé közeledve Zeman István meghívta a zarándokokat augusztus 15-ére, szombatra, délután öt órára a magyar misére a nyitrai magyar Kálvária-búcsúra, melyet magyar nyelvű keresztúti ájtatosság követ majd. László püspök ünnepi áldását adta a hívekre.

Pécsi L. Dániel, a nyitrai Szent László misék rendszeres résztvevője, támogatója egy tavalyról elmaradt kötelezettségének tett eleget, átadta az elismerő oklevelet a László-misék fő kezdeményezőjének, mozgatórugójának, a 2018 októberében elhunyt Maga Ferenc özvegyének és lányának. Felelevenítette Maga Ferenc személyiségét, régi, közeli viszonyukat, jó barátságukat, aminek viszont szűk két évvel ezelőtt 65 éves korában bekövetkezett halála vetett véget. Végezetül felcsendült a magyar himnusz és a Boldogasszony, Anyánk, vagyis a régi magyar himnusz a komáromi Stubendek László orgonakíséretében.

(Fotó: Zilizi Kristóf)

A misén a kivonulás élén ment a ministráns a kereszttel, majd őt követte a Szent György Lovagrend mintegy tucatnyi képviselője Felvidék és az anyaország különböző pontjairól, majd a papság, a püspök.

A mise után a szervezők, köztük Balkó Róbert koloni polgármester a résztvevőket a koloni Bórosra invitálták további beszélgetésre, felfrissülésre a forró nyári péntek délutánon.