Megkapták a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának engedélyét. Történelmi pillanathoz érkeztek, újra van református oktatási intézmény Kassán.

Dr. Szabó Lajos írja a Kassai Kálvinista Krónikában:

„Kassa városában 1873 július 27-én megszűnik a 4 osztályú református iskola. A 229 év minden vihara között ékesen élő, drága iskola méltatlan körülmények között befejezi működését.”

Szabó Lajos lelkipásztor keményen ostorozta az akkori egyházi vezetést

„Az egyház lelkipásztor nélküli voltát használja fel a sátán arra, hogy megfossza az egyházat veteményes kertjétől, százados drága kísérőjétől: az iskolától. Kassa város 1873. július 27-én megvonja az évi 800 forint iskolai segélyt, mivel 1873. október 1-től községi iskolát állít fel. A lelkipásztor nélküli és kevés lélekkel bíró egyház kevés hittel és lélekkel bíró presbitériuma, mivel a 4 osztályú iskolát csak a városi segéllyel lehetne fenntartani (?), elhatározza, hogy a kassai református iskolát a felállítandó községi iskolába fogja beolvasztani. Ezzel a határozattal a kassai presbitérium maga öli meg a 229 év minden vihara között ékesen élő drága iskoláját nagy lelketlenül. Nem lehet eléggé elítélő szavakat találni erre a méltatlan presbitériumra. Évi 800 forint miatt eladja szent örökségét. Az egyházkerületi lakomára több mint 1000 forintot tudott költeni lelkesedéssel ugyanez a társaság és most, amikor az egyház egyik legfontosabb szervének, az iskolának a megmentéséről van szó, nem tudnak, illetőleg nem akarnak egy fillért sem áldozni. Ez a racionalista társaság, amely presbitériumnak nevezte magát, felelőtlenül és lélektelenül prédálta el az ősi szent örökséget. Minden tagját, de különösen a gyűlést vezető segédlelkészt és Meskó [Sándor (1815-1885) földbirtokost és] gondnokot terheli érte a vád teljes súlya. Talán késői lelkiismeretfurdalás volt… Meskó gondnoknál, hogy hatalmas vagyonát halála előtt az egyházra hagyta. De hiába lett ez által egyházunk egyik legnagyobb jóltevője, a református iskola gyilkosa lett és a református iskola azóta Kassán nem támadt fel… Jézus számonkéri majd egyszer a felelősektől: hová tettétek, miért nem engedtétek hozzám jönni a kisdedeket.”

Istennek adhatunk hálát, hogy 147 év után újra református oktatási intézményt nyithatnak.

Ezúton is értesítik a kedves érdeklődőket, hogy a Tajovsky u. 10-es szám alatti református óvoda megnyitja kapuit, ahová szeretettel várják a gyermekeket.

Kedden és csütörtökön nyitott órát tartanak az óvoda épületében

Kedden 11.00-12.00 között, csütörtökön 16.00-17.00 között szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt.

Ebben az időpontban megtekinthetik az óvoda épületét és a megbízott igazgatónő, ill. az egyházközség elnöksége tájékoztatást nyújt az óvodát érintő legfontosabb információkról.

Kérik a testvéreket, hogy imádkozzanak a kassai gyülekezet óvodájáért.

További információk a 0908-336949-es telefonszámon.

(https://refkassa.sk/Felvidék.ma)