Fotó: Pujiang Fengming vallási ikonok Art Co., Ltd.

A keresztény hívők ma a Hétfájdalmú Szűzanyára, vagy ahogy a régi magyar szóhasználatban emlegetik Fájdalmas Boldogasszonyra, illetve Hétfájdalmú Szűz Máriára emlékeznek. A nap Szlovákiában hivatalos ünnepnap, mivel a Hétfájdalmú Szűzanya az ország védőszentje, ezt pedig 1966-ban VI. Pál pápa nyilvánította ki.

Ez az ünnep az anyai fájdalom jelképe

Azé a sok szenvedésért, amelyet Szűz Mária fiáért, Jézus Krisztusért elszenvedett.

A hét fájdalom Simon jövendölésével kezdődött Jézus születésének 40. napján, majd Mária és Jézus menekülésével folytatódott Heródes elől Jeruzsálemből, aki minden két éven aluli gyermeket meggyilkoltatott, majd következett Jézus keresése a jeruzsálemi templomban, később Mária találkozása fiával a keresztúton, ezután Mária szembesülése fia kínzásával és halálával, illetve amikor halott fiát az ölében tartotta és végül amikor Jézus Krisztust a sírba helyezik.

Szeptember 15-ét 1727-ben XIII. Benedek pápa avatta ünneppé

Később az egész egyház számára kötelező ünneppé tették. Az emberek azonban már régi hagyományként a bajban mindig a Szűzanya segítségét kérték, hozzá fohászkodtak, neki könyörögtek.

A kultusz népszerűsítéséből a ferencesek is kivették a részüket és a művészek ugyancsak évszázadokon át gyakran ábrázolták illetve örökítették meg a szenvedő Szűzanyát, ölében a halott Jézussal.

Fotó: pixabay.com

A legismertebb Piéta Michelangelóé a Vatikánban, a Szent Péter bazilika bejáratánál látható.

Nálunk régóta különleges tisztelettel övezik a védőszentet

A sasvári (Šaštín) zarándoklat a felvidéki, de a környékbeli országok keresztény híveinek nagy búcsúja. A zarándoklat hagyománya 1564-re nyúlik vissza, amikor Czobor Imre gróf felesége, Angéla elkészíttette Szűz Mária szobrát és hozzá fohászkodott házassága megmentéséért. 1732-től rendszeresek ide a zarándoklatok, 1994-ben VI. Pál pápa a sasvári templomot bazilikává emelte, ezzel ez lett a mai Szlovákia első bazilikája.

Fotó: http://www.bucsujaras.hu/sasvar/

Idén a koronavírus-járvány miatt változik a búcsú jellege is. Évek óta a zarándoklat többnapos volt, rendszeresen 20 000 körüli hívő részvételével, 2014-ben pedig rekord számú, 50 000 résztvevővel.

Most a szervezők előre figyelmeztettek, hogy a templomba mindössze 1000 hívőt engednek be, bíznak benne, hogy mindenki megértően veszi az intézkedéseket önmaga és embertársai egészsége érdekében.

Az őszinte szívvel és szándékkal elmondott ima, könyörgés azonban független a helytől, meghallgatásra talál és vigaszul szolgál bárhol mondjuk el.