Az állam és az egyház szétválasztásáról tartott közvélemény-kutatás eredménye alapján a megkérdezettek 51,8 százaléka helyesli azt. A szétválasztás lehetőségét nem tartja elfogadhatónak a válaszadók 20,3 százaléka. A téma iránt nem érdeklődik, illetve nem tud véleményt mondani a megkérdezettek 27,9 százaléka.

Mindez a SITA hírügynökség megbízásából a Nielsen Admosphere ügynökség által végzett közvélemény-kutatásból derül ki, melyre augusztus 24. és 28. között került sor 514, 15 évesnél idősebb személy bevonásával.

Az állam és az egyház szétválasztása mellett a férfiak 57,7%-a, s a nők 45,8%-a tette le a voksát. Kor szerinti megoszlás tekintetében ezt a lehetőséget inkább szorgalmazza az 55 évesnél idősebb korosztály, akik közül a válaszadók 59,6 százaléka helyeselte.

Ezzel szemben a 15 és 24 év közötti korosztály 45,2%-ban ellenzi az állam és az egyház szétválasztását.

A válaszadók végzettségét tekintve az állam és az egyház szétválasztását leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők (60,7%) helyeslik, az érettségivel rendelkezők 55,6% százalékával és az alapfokú vagy érettségit nem szerzett szakiskolai végzettséggel rendelkezők 40,2 százalékával szemben.

A lakhely szerinti megoszlás tekintetében a következőképpen alakult az eredmény: a Közép-Szlovákiában élők csaknem 55 százaléka, a Nyugat-Szlovákiában élők 51,3%-a, s a Kelet-Szlovákiában élők 50,6%-a helyesli az állam és az egyház szétválasztását.

A Nielsen Admosphere társaság egységes online kérdőíves formában a CAWI módszer alapján végezte a felmérést, a válaszadókat a Szlovák Országos Panelből választották, mely egy közösség olyan internethasználók számára, akik jutalomért cserébe piac- és közvélemény-kutatásokban szeretnének részt venni. A Szlovák Országos Panel a Nielsen Admosphere, az NMS Market Research és a STEM/MARK ügynökségek tulajdona.

(Felvidék.ma/Webnoviny.sk)