Fotó: Új Krisztina

Szeptember hónap, azaz régi magyar megnevezése szerint Szent Mihály havának második keddjén rendezték meg a nagyszombati és környékbeli magyarok szokásos, az egyetemi évet megnyitó szentmiséjüket és baráti találkozójukat.

A misét Szűz Mária születésnapján, vagyis Kisboldogaaszony ünnepén, hálából ajánlották fel a Szűzanyának, köszönve eddigi közbenjárását és kérve általa is a Jóisten kegyelmét az előttünk álló időszakra. A mise főcelebránsa Kiss Róbert, a Nagyszombati Érsekség vikáriusa, kanonok, komáromi esperesplébános volt, vele koncelebrált főtisztelendő Németh Rezső, az alkalmak szinte állandó résztvevője. Zenei aláfestést biztosított Fodor Attila szintetizátorjátékával és énekkel, Új Sámuel hegedűjátékával és énekkel, valamint Új Krisztina énekkel.

Rezső atya prédikációjában elmondta, Máriát azért övezi megkülönböztetett tisztelet, hiszen őáltala, az ő közbenjárását kérve juthatunk el a Mindenható Atyához. Mint arról Rezső főtisztelendő elmélkedésében említést tett, Szűz Mária legnagyobb ünnepe december 8-a, a szeplőtelen fogantatás napja. Miért is ünnepeljük az ő születésnapját? Míg más szentek esetében általában a haláluk, vagyis a mennyei születésnapjuk időpontjáról szoktunk megemlékezni, avagy azok egyházi személy, pápa, püspök általi boldoggá, szentté avatásáról, addig Mária földi születésnapját ünnepi díszbe öltözve megüljük.

Fotó: Új Krisztina

Mária szent volt, Jézus Krisztus édesanyja, akit a lorettói litániában szebbnél szebb, kifejezőbbnél kifejezőbb jelzőkkel, meghatározásokkal illetünk, mint az angyalok, apostolok, pátriárkák, próféták, mindenszentek, vértanúk, rózsafüzér Királynője, Krisztus szent anyja, Egyházunk Anyja, s nem utolsósorban számunkra ő a Magyarok Nagyasszonya is.

Róbert atya áldásadás előtt köszönetet mondott a résztvevőknek, köztük Dominika nővérnek, aki a vírushelyzetre való tekintettel egyéves szenegáli missziós útját megrövidítette két és fél hónappal, így nagy meglepetés, öröm volt a kis közösség számára, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével.

Fotó: Új Krisztina

A mise utáni baráti beszélgetés vendége Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártja újonnan megválasztott elnöke, megyei képviselő volt.