Illusztráció

Egy új törvényjavaslat értelmében változás történhet annak az eljárásnak a szabályozását illetően, ami a fogyatékkal élők autóvásárlását illetve a gépjármű saját szükségleteiknek megfelelő átalakítását érintik. A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) kutatási elemzése szerint erre nagy szükség van, hiszen az akadálymentesség hiánya mellett a közlekedési nehézségek és az aránytalanul alacsony anyagi támogatás nagyban gátolják a mozgáskorlátozott fiatalok mobilitását. Németh Gabriella, a projekt egyik szakértője véleménye szerint újszerű az intézkedés.

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás a határon túli partnereivel és a bevont felvidéki szakértőkkel együttműködve indította el 2020 májusában a Dél-Szlovákiában élő mozgáskorlátozott fiatalok önsegítő csoportjainak hatékony létrehozását, társadalmi szerepvállalásának, aktív állampolgárságának elősegítését célzó projektjét.

A „Peer to Peer” projekt első elemei között egy részletes, nem reprezentatív kutatásban felmérésre kerültek a célcsoport társadalmi problémai, szükségletei olyan területeken, mint az oktatás, a lakhatás és a szabadidős tevékenység.

Az elemzés megmutatta, hogy az akadálymentesség hiánya, a közlekedési nehézségek, valamint az aránytalanul alacsony anyagi támogatás hatásai negatívan befolyásolják a felsőoktatásban, a munkaerőpiacon és a szabadidős tevékenységekben a mozgáskorlátozott fiatalok részvételét.

Új törvényjavaslat készült

Ugyanakkor 2020 decemberétől egy aprónak tűnő változás talán kedvezően érintheti többek között a mozgáskorlátozott fiatalokat is, mivel Szlovákiában a parlament egy új törvénytervezet tárgyalását tűzte ki az október 20-i ülésére.

Az új intézkedés tervezete szerint a súlyos fogyatékkal élők a Munka és Szociális Hivataltól egyszerre kaphatnak jövő év decemberétől anyagi támogatást gépjármű vásárlására és annak átalakítására saját szükségleteik szerint.

Csökkenhet a bürokrácia

Németh Gabriellát az új intézkedés mozgáskorlátozott fiatalokat érintő lehetőségeinek elemzésére kértük. A szakértő véleménye szerint mindenképpen dicsérendő, hogy ha kis lépésekkel is, de előrehaladás tapasztalható a mozgáskorlátozott emberek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítésére irányuló intézkedések, törvények terén.

Az említett törvényjavaslat újszerűségét elsősorban a felesleges bürokrácia visszaszorításában és az indokolatlanul hosszú várakozási idő jelentős lecsökkentésében látja.

Kiemelte, hogy a mozgáskorlátozott fiatalok elhelyezkedési lehetőségei egyébként is behatároltak, jövedelem híján életszínvonaluk alacsonyabb, életminőségük egészséges kortársaikkal összevetve rosszabb. Ezért sem mindegy, hogy a munkahelyükre való utazáshoz szükséges gépkocsit hamarabb meg tudják-e venni és átalakíttatni, hogy mielőbb munkába lépjenek, és így jövedelemhez jussanak. Ez a folyamat, a hatályos törvények értelmében, eddig több hónapig is eltartott, ezen próbál az októberben tárgyalásra kerülő törvénymódosítás változtatni.

Németh Gabriella (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Arra a kérdésre, hogy milyen észrevételei vannak a törvénymódosítással kapcsolatban megjegyezte: beterjesztője Jana Žitňanská képviselő asszony valóban szakértője ennek a témakörnek, több éve foglalkozik az egészségkárosodottak munkalehetőségeinek kutatásával. „A témában magam is többször voltam résztvevője, ill. előadója azoknak a szlovákiai és külföldi szakemberek részvételével rendezett fórumoknak, ahol a képviselő asszonnyal ezt a problémakört boncolgattuk. Szlovákiában mintegy 160 ezer egészségkárosodott ember jogosult a kompenzációs hozzájárulások valamelyikére, pl. a diétás étkeztetési hozzájárulásra, a tisztálkodással kapcsolatos hozzájárulásra, vagy éppen a gépkocsi vásárlásra és az üzemanyaghoz történő támogatásra.

Míg az anyagilag kevésbé igényes, havi pár tíz eurós kompenzációs hozzájárulásokat a hivatal aránylag hamar megítéli, addig a gépkocsi vásárlási, ill. átalakítási hozzájárulás jóváhagyása több hónapig is eltarthat, és annak ellenére, hogy az igénylő egészségi állapota ezt szükségessé teszi, a hivatal a kérelmét mégis elutasítja.”

Németh Gabriella rámutatott a törvényjavaslat egyik hiányosságára is, miszerint nem javasolja a gépkocsi vásárláshoz, ill. átalakításhoz szükséges kompenzációs hozzájárulás alanyi jogon történő megítélését annak, akit a felülvizsgálati orvos arra jogosultnak tart.
Ugyanakkor az előnyökről sem feledkezett meg. Véleménye szerint a törvényjavaslat elfogadása esetén mind fizikai, mind anyagi értelemben megkönnyítheti a mozgáskorlátozott fiatalok számára is a munkavállalást, ezzel közvetve hozzájárulva az életszínvonal emelkedéséhez és az életkörülmények javításához.

Mivel a fiatal mozgáskorlátozottak szociális integrációját és a munkaerőpiaci érvényesülésük mértékét növelő, innovatív foglalkoztatási formák alapfeltétele a mobilitás biztosítása, ezért tapasztalatai szerint a gépkocsi vásárlását és átalakítását elősegítő anyagi támogatás jelentős mértékben hozzásegítheti a rászorulót, hogy munkát tudjon vállalni és a munkahelyre biztonságosan el tudjon jutni – hangsúlyozta Németh Gabriella.