November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz, akinek élete Pozsonyhoz is kötődik.  A sokéves hagyományt most, a járványhelyzet miatt nem tudják a szokott módon folytatni, ami „a rózsák szentjének” tiszteletére szentelt Kék-templomi találkozást, az ünnepi szentmisét illeti.

Ám a világszerte közkedvelt szent közbenjárásának kérése, példájának megcsodálása idén sem maradhat ki a novemberi napokból. Erre hív meg minden jó szándékú embert a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség.

Első nap (november 13.)

Fohász: Szent Erzsébet a mi katolikus Egyházunk példás életű szentje. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására Egyházunk tagjai, Ferenc pápa, püspökeink, lelkiatyáink, szerzeteseink, egyházközségeink hívei és minden jó szándékú ember példás élettel tegyen tanúságot a Krisztushoz tartozásról! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Feladat: Az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása

Második nap (november 14.)

Fohász: Szent Erzsébet ifjúsága idején érte el Isten kegyelmével együttműködve az életszentséget. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására ifjúságunk lelkesen, helyes értékrendet kialakítva, őszintén és tanúságtevő módon járhassa az életszentség útját, mindig örömmel tudatosítva Isten kegyelmének segítségét! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Feladat: Az irgalmasság cselekedetei (testi/lelki) felsorolásának átismétlése

Harmadik nap (november 15.)

Fohász: Szent Erzsébet családanyaként töltötte be hivatását a családban, az özvegység állapotát is megtapasztalva. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására minden édesanya és édesapa felelősségteljesen élje meg szülői hivatását, mindig reménnyel és bizalommal helytállva a családi gondok és nehézségek közepette is! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Feladat: Egy tetszőlegesen kiválasztott lelki irgalmassági cselekedet gyakorlása

Negyedik nap (november 16.)

Fohász: Szent Erzsébet áldozatvállalóan törődött a betegekkel. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására áldd meg mindazok munkáját, akik az egészségügyben, az idősek otthonaiban vagy a házi betegápolásban végeznek nap mint nap áldozatos szolgálatot, a betegeket pedig segítsd keresztjeik egyesítésében Krisztus keresztjével! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Feladat: Képeslap küldése Szent Erzsébet nevét viselő ismerőseinek, valamint egy rég nem keresett ismerősnek, betegnek, beteget ápoló személynek

Ötödik nap (november 17.)

Fohász: Szent Erzsébet önzetlenül, önkéntesen, örömmel segített másokon. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására minél többen tartsuk fontosnak egyénileg és közösségileg, rögtönzött és szervezett módon, hogy a szeretetszolgálat hassa át mindennapjainkat, és az önzetlen segítségnyújtás által váljék szebbé világunk! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Feladat: Elolvasni Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 31-46. verseket

Hatodik nap (november 18.)

Fohász: Szent Erzsébet szerette a szegényeket és maga is az egyszerű életet választotta, a ferences harmadrend tagja volt. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására bizalommal el tudjuk fogadni az esetleges anyagi nehézségeket, minden körülmény ellenére, most a világjárvány okozta korlátozások idején is, tartsuk fontosnak a becsületes igyekezetet és szeretettel segítsünk egymáson! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Feladat: Egy tetszőlegesen kiválasztott testi irgalmassági cselekedet gyakorlása

Hetedik nap (november 19.)

Fohász: Szent Erzsébet korán befejezte földi életét, de halhatatlan lelke tovább él Istennél. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására ajándékozz örök boldogságot a fiatalon elhunytaknak, családtagjainknak, jótevőinknek, a fedél nélkülieknek és sokat szenvedett beteg testvéreinknek, akik már befejezték földi zarándokútjukat! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Lelki szemeim előtt lepergetem az elmúlt napokat: sikerült-e Szent Erzsébet példája nyomán nekem is több irgalmas szeretettel megtölteni életemet? Mit viszek magammal az elmúlt hétből a következő időszakra?

Feladat: Figyelmesen, imádkozva bekapcsolódni egy élő adásban sugárzott szentmisébe Szent Erzsébet tiszteletére (amennyiben nincs lehetőség a fizikai részvételre)

A szerző a pozsonyi magyar katolikus hívek lelki vezetője.