Tisztelt felvidéki magyarok! Úgy éreztük, hogy meg kell szólalnunk, mert erkölcsi kötelességünk támogatni azt a kormányt, amelyik erőn felül támogatja a felvidéki magyar embereket.

Az aláírók neveihez nem írtunk sem társadalmi pozíciót, sem hivatást vagy munkahelyet, pedig sokan közülük országosan vagy regionálisan ismert személyiségek. Itt, ebben az esetben, most mindenkinek egy beosztása van, a legszebb, mit kaphatott a sorstól: felvidéki magyar ember.

A Nyilatkozatot a Felvidék.ma Facebook-oldalán lehet aláírni, IDE KATTINTVA. Arra kérjük a tisztelt olvasót, hogy a kommentjében egy IGEN-nel csatlakozzon.

Van azonban még egy tiszteletteljes kérésünk: ne használja senki ezt a Nyilatkozatot arra, hogy a kommentjében bármelyik felvidéki, vagy anyaországi pártot támadja, szidja, mert ez a Nyilatkozat nem azért született meg, hogy újra a mocskot öntsük egymásra, akinek ez a szándéka, kérjük, ezt ne itt tegye. Maradjon meg ez a Nyilatkozat annak, ami: a felvidéki magyar emberek tiszta, őszinte megnyilatkozásának. Köszönjük.

Felvidéki magyar emberek nyilatkozata

Mi, a Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség tagjai, aggodalommal figyeljük az Európai Unióban zajló negatív folyamatokat, ami nemcsak az alapító atyák szellemiségét, akaratát, és Európa keresztény gyökereit veszélyeztetik, de ijesztően kezd hasonlítani a számunkra olyannyira gyűlölt, és a harminc évvel ezelőtt megdöntött kommunista, tekintélyelvűségi politika gyakorlatára. A kommunista önkényt most az európai önkény válthatja fel.

A folyamatos és ellenőrizetlen illegális migrációval az Európába behozott iszlamista terror- és erőszakhullám, a keresztény templomok és szent helyek felégetése és megrongálása, a keresztény hitünk ellen elkövetett, tétlenül szemlélt támadások, a hagyományos családmodell megkérdőjelezése valamint a természet- és életellenes gender-ideológia ráerőltetése a csatlakozó országok társadalmaira és az azokat elutasító kormányokra, egyre elutasítottabbá és hiteltelenebbé teszik számunkra az egykor oly nagy reményekkel kecsegtető Európai Uniót, annak vezetőit és intézményeit. Ezen megfontolásból az alábbi nyilatkozatot tesszük, és aláírásunkkal tiltakozunk ezen gyakorlatok folytatása ellen:

Határozottan támogatjuk Magyarország és Lengyelország hagyományos családpolitikáját, a nemzeti és vallási értékeink melletti kiállását, és készek vagyunk ezen értékek megvédésére.

Elutasítjuk a kettős mérce alkalmazását az EU-ban a jogállamiságnak, mint fogalomnak a meghatározása terén. Magyarország és Lengyelország semmivel sem kevésbé jogállam, mint például Franciaország, Németország, Szlovákia, Románia, vagy az a Spanyolország, ahol a katalán képviselők gyakorlatilag politikai foglyok.

Határozottan elutasítjuk az EU-nak a kommunista, szovjet időket idéző praktikáit.

Határozottan elutasítjuk a senki által meg nem választott, és semelyik EU-s országot nem képviselő George Soros nevű amerikai tőzsde spekuláns beavatkozását az Európai Unió politikájába.

Felháborítónak tartjuk továbbá, hogy az EU a pénzügyi, gazdasági kérdéseket politikai vitákkal kapcsolja össze.

Határozottan elítéljük, hogy az EU intézményeinek vezetői nem lépnek fel következetesen a bevándorlás okozta bűnözés, gyilkosságok, iszlamista terrorizmus, erőszak, antiszemitizmus és keresztényüldözéssel szemben, ellenben ráerőltetik a migrációt és az LMBTQ-ideológiát az azt elutasító országokra, pénzügyi szankciókkal zsarolva őket ezért.

Elítéljük, hogy miközben a diktatórikus módszereket alkalmazó Európai Uniós vezetők a magyarországi sajtószabadság féltéséért emelik fel a szavukat, Nyugat- Európában páros lábbal tiporják a sajtószabadságot, cenzúrázzák és eltussolják a kormányoknak nem megfelelő eseményeket és híreket, és a teljes ,,független” médiát a liberális irányú tőke tartja a kezében, felhasználva azt a saját maga hasznára és a közvélemény megtévesztésére.

Elítéljük, hogy a migránsok jogait folyamatosan az európai állampolgárok és az itt őshonos kisebbségek jogai fölé és elé helyezik.

Európa vagy keresztény lesz, marad, vagy nem lesz, és elpusztul.

Kelt 2020.11.23-án

A kezdeményezők

Papp Sándor
Méry János
Hrubík Béla

Aláírók:

 • Méry János, Somorja
 • Hrubík Béla, Ipolynyék
 • Papp Sándor, Kalonda
 • Vörös Szabolcs, Dunamocs
 • Retkes János, Párkány
 • Nagy Olivér, Alsószeli
 • Albert István, Fülek
 • Oriskó Norbert, Galánta
 • Szvorák Dávid, Fülek
 • Majoros Tünde, Fülek
 • Bögi Róbert, Dunaszerdahely
 • Dániel Erzsébet, Nána
 • Tóth Zoltán, Léva
 • Básti Sándor, Fülek
 • Korim Edit, Ajnácskő
 • Vízi Szabó Mária, Óvár
 • Kmotrik Zoltán, Budapest
 • Nagy Norbert, Felsőkálosa
 • Dunajszky Géza, Pozsony
 • Lőrincz Sarolta Aranka, Ipolybalog
 • Németh Gabriella, Szenc
 • Pál Gyula, Tesmag
 • Malina Irénke, Felsővámos
 • Z Urbán Aladár, Ipolybalog
 • Urbán Szabina, Ipolybalog
 • Somogyi Alfréd, Apácaszakállas
 • Ing Pölhös Vendel, Nagycsalomja
 • Ladányi Lajos, Kalász
 • Csámpai Ottó, Nyitracsehi
 • Szatmáry Ildikó, Terbeléd
 • Varga Henrietta, Sávoly
 • Pòda Erzsébet, Pódafa
 • Sztranovszky Gábor, Nagymagyar
 • Mózes Mónika, Jányok
 • Brunczlik Viktor, Somorja
 • Horváth Kitti, Somorja
 • Czibulya Magdolna, Ipolyhídvég
 • Farkas Ottó, Dobfenek
 • Vízi Kinga, Óvár
 • Furik Csaba, Kisgéres
 • Czibulya Márk, Ipolybalog
 • Varga Tibor, Kaposkelecsény
 • Huďár Zoltán, Csoltó
 • Sál Attila, Vámosladány
 • Kovács Júlia, Feled
 • Jalsovszky Tibor, Marcelháza
 • Gencs Kinga, Egyházgelle
 • Kovács Krisztián, Kalonda
 • Hencze Attila, Dunaszerdahely
 • Cséfalvay András, Somorja
 • Baucsek Csaba, Fülek
 • Neszméri Tünde, Dunaújfalu
 • Amzler Ilona, Panyidaróc
 • Kopecsni Mikolt, Péterfala
 • Tóth Zsófia, Panyidaróc
 • Nagy Ildikó, Losonc
 • Papp Gergely, Kalonda
 • Szűcs Dániel, Path
 • Csonka Ákos, Zselíz
 • Gubík László, Léva