(Fotó: Új Krisztina)

November 13-a és 21-e között rendezik meg immár több mint három és fél évtizede Nagyszombatban a Könnyező Szűzanya novénáját, azaz kilenc napon keresztül hozzá zarándokolnak a helybeli és környékbeli hívek. Idén a járvány miatt a november 13-ai, 14-ei miséket online közvetítéssel lehetett követni, aztán vasárnaptól már a hívők 50%-ban elfoglalhatták a székesegyházat.

A szombati magyar misét a közszolgálati televízió 2-es csatornáján a hívek otthonukban nézhették. Főcelebránsa mons. Haľko József pozsonyi segédpüspök volt, jelen volt Kiss Róbert nagyszombati vikárius, kanonok, nagyszombati érseki helynök, Tóth László kanonok, Molnár Tamás atya, a  pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora, Sebő László diakónus. Záreczky György kántor orgonált Galántáról, végezetül pedig felcsendült  régi magyar himnuszunk is.

Nagyszombatban 2013 hamvazószerdája óta havonta, a tanév második keddjein összejáró magyar közösség tagjai november 17-én, kedden már személyesen vehettek részt a búcsúi misén.

A hat órakor tartott főpapi szentmise főcelebránsa mons. Stolárik Stanislav rozsnyói megyéspüspök volt. Őt köszöntötte a mise elején mons. Orosch János nagyszombati érsek. A megközelítőleg két tucat koncelebráns lelkiatya között jelen volt Kiss Róbert vikárius, kanonok, nagyszombati érseki helynök, valamint Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki plébános.

(Fotó: Új Krisztina)

Stolárik püspök homíliájában részletesen beszélt szent II. János Pál pápáról, aki 1978-ban csaknem 450 év után került nem olaszként Szent Péter trónjára, Rómába, és volt a kommunikáció pápája a 27 éven át. Szinte az egész világot bejárta, Szlovákiában három alkalommal fordult meg, meglátogatva a híres Mária-kegyhelyeket. Igyekezzünk mi is hozzá hasonlóak lenni, életünk zarándokútjai során, hagyjuk magunkat, az életünket, Szűz Máriára, aki a jó úton vezet minket – hangsúlyozta a főcelebráns.

Orosch érsek Stanislav püspök felé intézett köszönő szavaiban megjegyezte II. János Pál szentatya jó memóriáját illetően, hogy az egykori rozsnyói püspökkel, Kojnok Eduarddal, amikor a szentatyánál járt Rómában, érdekes momentum történt. A püspökök azt hitték, elszundított a pápa, hát inkább csöndben maradtak, egyszer csak János Pál felkiáltott: „Edko, na mi újság Krasznahorkán“? Vagyis egy bizonyíték arról, milyen jól ismerte lengyelként a rozsnyói vidéket, Krasznahorka várának környékét. Sajnos azonban ennek ellenére, a felvidéki magyar katolikus közösségünknek többszöri kérésünk ellenére sem adatott meg a magyar püspökség és főpásztor, amiért a Komáromi Imanapokon évről évre imádkozunk. Reméljük továbbra is, hogy ami késik, nem múlik.

A nagyszombati magyar közösséget a novénán Dominika orsolyita nővér képviselte, de jelen voltak Dunaszerdahelyről Új Krisztina és Fodor Attila énekesek is. Reméljük, decemberben immár újra a törzshelyen, a Fő utcai szent Ilona templomban találkozhatunk nagyszombati és környékbeli magyar hívek a szentmisén és utána a szokásos baráti összejövetelen.