(Fotó: Pálffy Zoltán)

A prágai 5. kerületi Barrandov lakótelepen új templomot szenteltek fel, amely a Megváltó Krisztus nevet viseli. A felszentelésen egyedüli magyar prágai szervezetként vett részt az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, a Szövetség a Közös Célokért tagszervezete.

A közösségi termekkel kiegészített templom méltán válik a környék egyik jelentős központjává a lelki életet illetően, amelynek alapkövét csak két éve, 2018-ban helyezték el.

Ilyen esemény Prága 5. kerületében legutóbb 1942-ben történt – akkor szentelték fel Kosire városrészben a Nepomuki Szent János nevét viselő funkcionalista stílusban épült templomot.

A Megváltó Krisztus-templom ünnepélyes felszentelését maga Dominik Duka bíboros érsek végezte. Ő helyezte Csehország egyik védőszentjének, Szent Ludmilának az ereklyéjét az új templom oltárasztalába, felkente az oltárt és a templom falait krizmával, majd meggyújtotta az oltáron az öt tömjénfüstölőt – utalva mindezzel a szakrális épület és elsősorban az oltár szent küldetésére.

„Az emberi lélek egyik legrégebbi és legfontosabb megnyilvánulása a szertartás, a kultusz, amelyből a kultúra szó is eredeztethető, mégpedig nemcsak etimológiai értelembenˮ – hangsúlyozta Duka bíboros.

A római katolikus templom építésének gondolata már 1934-ben felvetődött a Barrandov városrészben, amely nevét a híres francia geológusról, Joachim Barrande-ról kapta (1799-1883), aki ezeken a helyeken végzett kutatásokat.

Dominik Duka bíboros (Fotó: Pálffy Zoltán)

Végül 2010-ben kaptak a tervek reális keretet. A legerősebb impulzust a közeli zlichovi templom kapacitásbeli problémája jelentette, mivel az időközben felépült barrandovi lakótelep lakói igényelték egy közelebbi római katolikus templom felépítését.

Ezt követően a templom építésére meghirdetett versenyt 2013-ban Jakub Ziska és Pavel Smelhaus projektje nyerte el.  Az épület belső kialakításában Stanislav Kolibal és Petr Vána játszott fontos szerepet – ez utóbbi név a nemrégiben az Óváros térre visszakerült Mária-oszlopnak köszönhetően vált ismertté.

Az épület fő küldetése Isten házaként működni, ám koncertek rendezésére is alkalmas termekkel, klubhelyiségekkel rendelkezik. Így nemcsak a római katolikus hívőket várja, hanem mindenkit, aki úgy érzi, hogy számára az itt kínált programok megfelelő színvonalat képviselnek.