A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhatodik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 53. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2020/2021-es tanévre.

Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

Az 53. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői

 Az iskolák igazgatói december 14-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www.irinyiverseny.mke.org.hu/regisztracio honlapon.

  1. A megbízott szervező január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
  2. A Selye János Gimnázium január 20-ig továbbítja a feladatlapokat az iskoláknak.
  3. Az iskolai forduló lebonyolítása január 28-án, csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
  4. Az iskola szaktanára január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 14-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
  5. március 4-én (csütörtökön) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
  6. április 9-től 11-ig zajlik az országos forduló Debrecenben.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.irinyiverseny.mke.org.hu oldalon található.

Andruskó Imre
a Selye János Gimnázium igazgatója