A Szlovák Vadászkamara logója

A Szlovák Vadászkamara álláspontját közöljük az egyes vadászjeggyel rendelkező személyek ismételt etikai és szakmai hibázásaival kapcsolatban.

4 elpusztított ló – Rimaszombati járás
1 elpusztított kutya – Rozsnyói járás
1 elpusztított ló – Zólyomi járás
2 elpusztított kutya – dalmata és vizsla
1 elpusztított póniló – Zólyomi járás
1 elpusztított kutya – Vágújhelyi járás
1 elpusztított szolgálati kutya – Breznóbányai járás

Ez csak az idei lista azokról a nyilvánosságra hozott, vadászjeggyel rendelkező személyek által elkövetett egyéni vétségekről és hibázásokról, amelyek a becsületes vadászok döntő többségének felháborodását, a közvélemény traumatizálását, és a társadalom polarizálódását is kiváltották!

A lista bizonyos egyének cselekedeteinek felsorolása, amelyek miatt a 63 ezer főt számláló vadásztársadalom kerül elítélésre, valamint megkérdőjeleződik a vadászat társadalomban betöltött szerepe és küldetése.

A Szlovák Vadászkamara, mint az összes vadászjeggyel rendelkező személyt tömörítő szervezet, szembesítve volt az év eleje óta házi- és haszonállatok lelövésének eseteivel.

Annak ellenére, hogy egyes esetekben a kutyák vadászterületeken történő lelövése során, a hatályos jogszabályokat a kutyatulajdonosok is megsértették, az ebből következő, vadászjeggyel rendelkező személyek által elkövetett cselekedetek szöges ellentétben álltak minimum a vadász etikai kódexével (a vadászkamara alapszabályzatának 1. számú melléklete).

A lovak lelövései, amelyek körülményeit még vizsgálják, messze meghaladják az elfogadhatóság határait, és a Szlovák Vadászkamara erősen elhatárolódik az egyének ilyen önkényes cselekedeteiről. A vadászok alkotják Szlovákia talán legnagyobb kutyatenyésztői csoportosulását. A kutyatenyésztés már ősidők óta a vadászat része, ezért fájdalommal érzékeljük tagjaink meggondolatlan tetteit.

A Szlovák Vadászkamara Elnöksége, miután értékelte az esetek tényállását és felmérte egyes tagjai között kialakult felelőtlenség és fegyelmezetlenség mértékét, megkezdte a vadászkamara alapszabályának, a vadászkamara fegyelmi szabályzatának és nem utolsósorban javaslatot tesz a vadászati és a vadászati jog gyakorlásával összefüggő előírások módosítására.

E tevékenységek közös célja a fent nevezett személyek önkényes cselekedeteinek megakadályozása a társadalmi és vadászkamarai ellenőrzés fokozásával, a fegyelmi vétségek, valamint az alapszabályzat- és törvénysértések nyilvántartásának bevezetésével, valamint a szankciók jelentős szigorításával.

A Szlovák Vadászkamara és szakbizottságai:

  • javaslatokat készítenek a vadászati törvény kutyák és macskák kilövésére vonatkozó rendelkezéseinek módosítására, ideértve az engedély nélküli lelövésükre vonatkozó szankciók szigorítását,
  • javaslatokat készítenek a Szlovák Vadászkamara Alapszabályzatának valamint egyéb belső előírásainak módosítására annak érdekében, hogy azok, akik orvvadászat, vagy házi- és haszonállatok lelövésével kapcsolatos bűncselekményt követnek el, vagy felelőtlen magatartásukkal kárt okoznak más vagyonában ill. egészségében, már ne avatkozhassanak bele a vadászati jog gyakorlásába,
  • a vadásztörvény és a vadászati jog gyakorlásával összefüggő törvények módosításakor kérvényezik a házi- és haszonállatok vadászterületen történő mozgására vonatkozó feltételek megváltoztatását, ideértve azok betartásának ellenőrzését is, hogy elkerüljék az állattulajdonosok és a vadászatra jogosultak közötti konfliktusokat,
  • átlátható ellenőrzési hatáskörök és szankcionálási lehetőségek biztosítására szólítanak fel a vadőri, erdőőri, mezőőri és természetvédelmi őrszolgálatok által, a házi- és haszonállatok tulajdonosai által elkövetett törvénysértések esetén.

A Szlovák Vadászkamara teljes mértékben együttműködött, együttműködik, és a továbbiakban is együtt fog működni az államigazgatási, valamint a bűnüldöző szervekkel a vadászat területén elkövetett törvénysértések és bűncselekmények felderítésében, dokumentálásában és kivizsgálásában.

A Szlovák Vadászkamara figyelemmel kíséri a fenti esetek illetékes hatóságok általi kivizsgálását és a megfelelő büntetések kiszabását a hatályos jogszabályok megsértése esetén. A vadászkamarai tagok fegyelmi vétségeit, beleértve a vadász etikai kódexének és a vadászati rendtartásnak a megsértését a Szlovák Vadászkamara továbbra is szankcionálni fogja a vadászkamara fegyelmi szabályzatának megfelelően.

(Slovenská poľovnícka komora – Szlovák Vadászkamara)