Fantasztikus tervrajz látott napvilágot a zselízi magyar tannyelvű alapiskola korabeli tervei közül. Az iskola épülete a Felvidék Magyarországhoz való visszacsatolása után épült meg. Az 1939-es augusztusi tervrajzok részletesen mutatják be az új iskolakomplexum egyes részeit, sőt Dobrovits Mihály tervező építészmérnök még egy asztronómiai kilátótornyot is megálmodott, ami gyakorlatilag a mai tanári helyiség felett helyezkedett volna el.

Az objektum tervei között találunk mai szóval élve multifunkcionális tornatermet is, mely klubhelyiséggé lett volna átalakítható, beépített színpaddal és karzattal. Végül az iskola mégsem teljesen ebben a formában épült meg, amiben minden bizonnyal közrejátszott a II. világháború kirobbanása is. Szerencsére végül egyszerűbb formai elemekkel, de megépült az iskola, amit nem sokkal később egy további szárnnyal bővítettek, így nyerte el mai formáját.

Fedélidom csillagvizsgálóval

A tervrajzokra Kepka Márk doktorandusz helytörténész, a Comenius Gimnázium tanára bukkant a nyitraivánkai levéltárban, amikor az Esterházy család leszármazottainak aktáit kutatta. A rajzok azért szerepelnek ebben az iratanyagban, mivel Coudenhove Ernestina grófnőnek is jóvá kellett hagynia a terveket. Az egyik fotón éppen az ő kézírása látható.

Földszint

Az iskolával kapcsolatban korábban beszámoltunk róla, hogy Zselíz város önkormányzata önerőből bővíti annak épületét, ugyanis bizonyos részei már nem feleltek meg a mai követelményeknek, ezért átalakításukra, modernizálásukra égető szükség volt. A zselízi képviselőtestület 200 ezer eurót fogadott el a munkálatokra, melyek a tervek szerint tavaszra fejeződhetnek be.

I. emelet

A város néhány évvel ezelőtt ugyancsak önerőből fedezte az oktatási komplexum nyílászáróinak cseréjét és tetőszerkezetének komplex javítását is (utóbbit mintegy 400 ezer euróból). A 80 éves épület viszont további fontos felújításra szorul. Ezen munkálatok által remélhetőleg hamarosan újra hajdani fényes küllemében ragyoghat, s ki tudja, egyszer talán a megálmodott csillagvizsgálója is megépülhet

Alagsor