Mielőtt bárki felszisszenne, hogy a tiltakozás ilyen formája túl erős, gondoljunk vissza két olyan múltbéli eseményre, amely a felvidéki magyarokkal történt itt, a mai Szlovákiában. Törvény tiltja a magyar zászló bevitelét a labdarúgó-mérkőzésekre. Hajszálon múlt, hogy törvény tiltotta volna a magyar himnusz eléneklését szlovákiai rendezvényeken. A zászlónk, a himnuszunk a mi szimbólumaink. Száz év óta ezerszer jobban kapaszkodunk beléjük, mert erőt adnak ahhoz, hogy őshonos közösségként határozzuk meg magunkat itt, a Felvidéken és reményt adjon ahhoz, hogy összetartozunk.

A zászló tehát szimbólum, ez EU zászlaja is az, s ha az EU kimondja, hogy mi, a felvidéki magyar közösség nem vagyunk érték és tényező az EU számára, akkor nekünk is egy erős, szimbolikus tettel kell üzennünk:

mi több mint ezer éve itt vagyunk, és akkor is itt leszünk, amikor az EU-t romba döntik az ilyen döntéseket hozó politikusaik.

Szimbolikus napot választottunk a tiltakozásunk napjává, Kölcsey Ferenc január 22-én alkotta meg a Himnuszt.

„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel”

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a tiltakozó felhívást.

Tiltakozás az Európai Bizottság döntése ellen

Felhívás felvidéki magyar polgármesterek, önkormányzati képviselők, pártok, civil szervezetek és polgárok felé. A Minority SafePack-kel kapcsolatban az Európai Bizottság becsapta és semmibe vette az EU nemzeti és nyelvi kisebbségeihez tartozó 50 milliónyi polgárát.

A bizottságot valójában nem érdeklik az őshonos nemzeti közösségek, csak azok a csoportok, melyek főleg ellenőrizetlenül, gazdasági bevándorlóként érkeztek pár éve Európába, illetve a magukat LMBTQ-közösség tagjaiként meghatározó kisebbségek.

Amikor politikusaink szavazni hívták a felvidéki magyar népet, az volt az egyik legfontosabb érvük, hogy az EU támaszunk lesz azon jogok kiharcolásában, amelyeknek 1989 óta nem tudtunk érvényt szerezni Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában.

A döntéssel végleg bebizonyosodott, hogy az EU számunkra több mint csalódás. Ezzel a döntéssel  üzenték nekünk a népszámlálás évében, hogy nem vagyunk Brüsszel és Európa számára érdekesek, nem vagyunk érték! Sem mi, felvidéki magyarok, sem a több mint 50 milliós európai, őshonos nemzeti közösség szerte a Kárpát-medencében, illetve egész Európában.

Az elmúlt években a felvidéki magyar közösség egyre inkább kezd egy olyan embertömegre hasonlítani, mely nem tudja honnan jött, és hova tart. Ezért pedig a választott politikai és társadalmi elit a felelős. Aki példát mutat az embereknek, azt becsüli és támogatja a nép. Itt az idő tehát, hogy újra példát mutassanak a polgármestereink, az önkormányzati képviselőink, civil szervezetek vezetői, de Felvidék minden polgára is.

Felhívjuk tehát a magyar polgármestereinket, hogy tiltakozzanak az EU, illetve a Bizottság döntése ellen. 

Január 22-én, a magyar Himnusz születésének a napján vegyék le 1 napra az EU zászlaját az önkormányzati hivatalok homlokzatairól!

Száz éve megaláztak bennünket Nyugaton és most újra! Ha erre nem adunk egy közös választ, megérdemeljük a sorsunkat. Mi, a kezdeményezők, viszont reméljük, hogy van még bennünk annyi kurázsi, hogy képesek vagyunk hallatni a hangunkat.

Kérjük tehát a pártjaink, országos szervezeteink vezetőit, hogy ők is támogassák a polgármestereket. Kérjük a felvidéki magyarokat, a települések politikai és civil szervezeteinek vezetőit, hogy álljanak a polgármesterek mögé, ezzel is legitimálva a tiltakozásunkat.

Mindenki más pedig úgy támogathatja a tiltakozást, hogy aláírásával ITT csatlakozik a felhíváshoz.

„Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.“

Ne szaladjunk a vesztünkbe, álljunk ki önmagunkért!

A tiltakozás kezdeményezőinek névsora:

 1. Papp Sándor , Kalonda
 2. Hrubík Béla, Ipolynynék
 3. Méry János, Somorja
 4. Csonka Ákos, Zselíz
 5. Retkes János, Párkány
 6. Vésey Kovács László, Dunaszerdahely
 7. Vörös Szabolcs, Dunamocs
 8. Álló Donát, Vajka
 9. Bacsó László, Nyárasd
 10. Chudý István, Galábocs
 11. Domin István, Izsa
 12. Farkas Attila – Érsekkéty
 13. Farkas Iván, Muzsla
 14. Fenes Iván, Bős
 15. Furik Csaba, Kisgéres
 16. Hives László, Lukanénye
 17. Iván Lajos – Egyházgelle
 18. Köpöncei Péter, Palást
 19. Őry Péter, Csallóközcsütörtök
 20. Pásztor Roman, Nagycsalomja
 21. Polák László, Ekecs-Apácaszakállas
 22. Régi Zsolt, Inám
 23. Varga Tibor, Kaposkelecsény
 24. Világi Tamás, Nagybodak
 25. Paulisz Marián, Alsóbodok
 26. Orosz Csaba, Somorja
 27. Bóna Zsuzsanna, Csallóköznádasd
 28. Sál Attila – Vámosladány
 29. Mózes Mónika – Jányok
 30. Falath Zsuzsanna – Pozsony
 31. Póda Erzsébet – Pódafa
 32. Pomichal Krisztián – Dunaszerdahely
 33. Jancsó Péter – Óvár
 34. Szamák Zsuzsánna – Somorja
 35. Bögi Tímea – Csilizradvány
 36. Mészáros Csaba – Baka
 37. Mihályi Molnár László – Szepsi
 38. Sárkány Gabriella – Somorja
 39. Oriskó Norbert – Galánta
 40. Polgár Hajnalka – Somorja
 41. Czvedler Tamás – Somorja
 42. Neszméri Tünde – Dunasápújfalu
 43. Tóth Zoltán – Nagybalog
 44. Búss Attila – Somorja
 45. Ollé Ernő – Ekecs
 46. Farkas Veronika – Somorja
 47. Brunczlik Viktor – Somorja
 48. Simon Csaba – Rozsnyó
 49. Huďár Zoltán – Csoltó
 50. Varju Péter – Somorja
 51. Kovács Koppány – Somorja
 52. Élesztős Pál – Somorja
 53. Edmár Attila – Dunaszerdahely
 54. Majthényi Szilvia – Doborgaz
 55. Németh Gabriella – Szenc
 56. Nagy Oliver – Alsószeli
 57. Tóth László – Bacsfa
 58. Kiss Árpád – Somorja
 59. Borka Zoltán – Szímő
 60. Koczkás Beáta – Gúta
 61. Szanyi Márk – Szeszta
 62. Urbán Aladár, Ipolybalog
 63. György Ferenc, Ipolybalog
 64. Ing, Pölhös Vendel, Nagycsalomja
 65. Kuzma Tamás, Lukanénye
 66. Száraz Dénes, Érsekújvár
 67. Gömöry Lóránt, Ipolynyék
 68. Palya Gábor, Galánta
 69. Dunajszky Géza ,Pozsony
 70. Csámpai Ottó, Nyitracsehi
 71. Králik Róbert, Komárom
 72. Mihók Gábor, Nagykapos
 73. Dániel Erzsébet, Nána
 74. Balogh Gábor, Ipolybalog
 75. Török Alfréd, Léva
 76. Régi Anikó, Inám
 77. Munik István, Csicser
 78. Farkas László, Ragyolc
 79. Vida Réka, Komárom/Ekel
 80. Varga Henrietta, Sávoly
 81. Bozsaky Csaba,Komárom
 82. Nagy Norbert, Tornalja
 83. Básti Sándor, Fülek
 84. Albert István, Fülek
 85. Németh Zsuzsa, Fülekpüspöki
 86. Czibulya Márk, Ipolybalog
 87. Ladányi Lajos, Kalász
 88. Cziprusz Zoltán, Rimaszombat
 89. Szvorák Dávid, Fülek