Zábrady Károly monumentális mozaikalkotása az ipolysági gimnázium homlokzatán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Idén tavasszal emlékezünk Zábrady Károly grafikus, festőművész születésének kilencvenedik évfordulójára. A Honton született  képzőművész több szállal is kötődik Ipolysághoz, többek között az Ipoly menti kisváros egyes középületein a mai napig is láthatóak az alkotásai.

Zábrady Károly 1931. május  28-án született Honton. Középiskolai tanulmányait az ipolysági Szondy György Gimnáziumban kezdte el a második világháború időszakában. A sors fintorának köszönhetően, oly sok felvidéki közösséghez hasonlóan, a front átvonulását és a szovjet hadsereg „felszabadító” hadműveletét követő hontalanság időszakában Ipolyságon is szüneteltették a magyar nyelvű oktatást. Így az 1950/51-es tanévben a helyi szlovák gimnázium maturánsa lett.

A Szondy György Gimnázium és a szlovák gimnázium közös épülete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ötvenes évek közepén a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola növendéke volt. Mesterei között találjuk a sokoldalú Vincent Hložník képzőművészt és Orest Dubay festőművészt.  A főiskolai tanulmányait befejezve könyvillusztrátorként, plakátkészítő grafikusként tevékenykedett. Későbbiekben a Körmöcbányai Iparművészeti Szakközépiskola szaktanára, majd igazgatója lett.

Sokoldalú képzőművész volt. Leginkább olaj- és pasztellképeket festett. Az expresszív kifejezésmód volt rá jellemző. A szakközépiskola berkein belül a tantestületi kollégákkal különféle lenyomatokkal, linómetszetekkel is kísérleteztek.

Alkotásai között különleges helyet foglalnak el a középületeken elhelyezett homlokzati díszítések, mozaikok, kerámiaemblémák. Ipolyság két oktatási intézményének falán is megtalálhatóak az általa alkotott és tervezett mozaikok.

A Szondy György Gimnáziumnak is otthont adó négyemeletes panelépület homlokzatán egy szocialista realista életkép jelenik meg. A négy emeltnyi magasságú mozaik különböző formájú és színezetű kerámialapokból áll. A mezőn traktort, parasztlegényt és leányzót, valamint munkásokat felvonultató alkotás mintegy ezer kerámialapból tevődik össze.

Mintegy ezer kerámialapból áll a mozaik  (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A gimnázium épületét a hetvenes évek második felében kezdték el építeni az akkoriban kiépülő Észak lakótelep szélén. Az akkori követelmények szerinti modern panelépületet 1980. szeptember elsején adták át, ekkor költözött a tágas létesítménybe a magyar, illetve a szlovák gimnázium. A vendégek, a tanári kar, valamint a diákság már ekkor megcsodálhatta a gimnázium egykori növendéke, Zábrady Károly monumentális alkotását.

A főút mellett a második világháború idején megalapított szakközépiskola központi épületén szintúgy találkozhatunk egyik kültéri alkotásával. A gimnáziumot díszítő monumentális művével ellentétben itt egy szolid, könnyed, játékos kerámiakép jelenik meg. A kerámiaemblémán növények között népviseletes stilizált leányalak látható, amint tálcán gyümölcsöt visz. Ez a motívum szorosan kapcsolódik az akkori mezőgazdasági szakközépiskola jellegéhez.

A Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola központi épülete a negyvenes években épült (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mindamellett a városháza főbejáratának kovácsoltvas kapuzata is az ő tervei alapján készült.

Ugyan fiatalkorában elhagyta az Ipoly mentét, élete végéig többször visszatért a szülőföldre. A Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria képzőművészeti gyűjteményében több festménye is megtalálható.

A honti térségtől nem szakadt el. Ugyan Körmöcbányán élt, azonban a szülőfalujában megtartotta a borospincéjét és a családi szőlészetet. Hazatérve többször megállt ipolysági barátainál is.

Kifinomult kerámiaembléma a homlokzaton  (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az egyik legismertebb a Honti szüret című alkotása, mely a szülőfaluhoz való kapcsolatát örökítette meg. Ez a festmény látható volt tavaly novemberben az értékes gyűjteményt bemutató csoportos tárlaton is.

Zábrady Károlyt művészi alkotásaiért 2005-ben Ipolyság város díszpolgári címével tüntették ki. Alig öt évvel később, 2010-ben Körmöcbányán hunyt el.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)