Illusztráció (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Szlovák Rektori Konferencia tagjai tegnap, február 23-án találkoztak Branislav Gröhling oktatásügyi miniszterrel és Ľudovít Paulis államtitkárral. A találkozón megvitatták a felsőoktatás módosítását érintő törvénytervezetet, valamint szó esett a Helyreállítási tervhez tartozó anyagi források szétosztásáról is. A Szlovák Rektori Konferencia (SzRK) a találkozót követően kiadott állásfoglalásában leszögezte, a felsőoktatás megreformálását célzó törvénytervezetet ebben a formában elfogadhatatlannak tartják, valamint a felsőoktatás megújítására szánt 200 millió eurós forrást elégtelennek vélik.

Az SZRK a felsőoktatási törvényjavaslattal kapcsolatban úgy fogalmazott, a tervezet jelenlegi formájával nem tudnak egyetérteni. „Bár ez a jogi szabályozás számos jó ötletet és megoldást is tartalmaz, de összességében nem oldja meg a szlovák felsőoktatás legfontosabb problémáit. A tervezet az egyetemek iránti folyamatos bizalmatlanság megnyilvánulása és az ellenőrzésükre, az állam általi irányításukra való erőfeszítéseknek a kifejezése” – fogalmaztak.

A Szlovák Rektori Konferencia ezért felszólította a tervezet benyújtóját, az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumot, hogy most ne tegyék bele az anyagot a jogalkotási folyamatba. Hangsúlyozták, elkötelezettek a konstruktív párbeszéd mellett, hiszen érdekeltek a felsőoktatás alapvető problémái hatékony és kedvező megoldásainak keresésében.

Mint fogalmaztak, a jövőbeni jogszabályok sarokkövének tekintik a felsőoktatási intézmények autonómiáját, az akadémiai önkormányzatiság elvét. „Ezen elvek korlátozására irányuló erőfeszítéseket, amelyek egyértelműen megfigyelhetők a felsőoktatási törvény jelenlegi tervezetében, az SZRK károsnak, veszélyesnek, elfogadhatatlannak tartja” – jelentették ki. A törvénymódosítási javaslat véleményük szerint ellentmond az egyetemek, mint autonóm intézmények modern definíciójának, melynek célja elősegíteni az intézményi autonómiát, az akadémiai szabadságot és integritást, a hallgatók és az alkalmazottak részvételét a felsőoktatás irányításában.

A rektorok nyomatékosították, támogatják a felsőoktatási intézményekről szóló új törvény elfogadását, ám ilyen jogszabály csak a szakminisztérium, valamint az egyetemek és az általános tudományos közösség jogi képviseletei között zajló hatékony és tisztességes párbeszéd révén érhető el.

„Készen állunk a párbeszédre, és ezúton felhívjuk az illetékes hatóságokat is erre” – írták sajtóközleményükben. Megjegyezték azonban, hogy a párbeszéd még nem kezdődött el. „A Szlovák Rektori Konferencia felajánlja szakértelmét és szakmai tudását egy modern, európai törvény végleges változatának elkészítéséhez, és felhívja a minisztériumot, hogy bízzon jobban a tevékenységükért felelős egyetemekben” – jegyezték meg.

A találkozón a Szlovák Rektori Konferencia nehezményezte, hogy csak a médiák által ismerhették meg a pénzügyminisztérium oktatásra szánt, a Helyreállítási terv keretében kiosztandó pénzeszközök újraelosztására vonatkozó javaslatot. Kritikusan írták, alapvetően nem értenek egyet a felsőoktatás mélyreható reformjaira, fejlesztésére irányuló előirányzott 200 millió eurós beruházási összeggel, amely szerintük „elégtelen és demotiváló”. Ezért felszólították Igor Matovič miniszterelnököt és az oktatási minisztert, hogy növeljék meg a Helyreállítási terv felsőoktatás számára elkülönített anyagi forrásokat.

Új felsőoktatási törvény készül Szlovákiában – párbeszéd nélkül

A rektori konferencia álláspontja szerint ezen alapok növelése nélkül a szlovák felsőoktatás még inkább elszigetelődik a külföldi egyetemekhez képest, ami tovább erősíti a tehetséges szlovák hallgatók és fiatal kutatók külföldre történő kivándorlását. Egyben hozzátették, az európai uniós forrásokból származó finanszírozás növekedésével nem szabad, hogy csökkenjenek az állami költségvetésből érkező források.

A Szlovák Rektori Konferencia véleménye szerint a Helyreállítási terv forrásainak felhasználása az utolsó esély a mostani helyzet javítására. Úgy vélik, a jelenlegi kedvezőtlen állapotokért a felsőoktatás és a kutatás deklarált politikai támogatása a felelős, a negatív marketing és az egyetemek személyi és tárgyi infrastruktúrájának kritikus pénzügyi lebecsülése mellett.

(SzE/Felvidék.ma/SRK)